Metapolitik

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
METAPO - metapolitisk tidskrift som tidigare gavs ut av Thule-Seminar.

Metapolitik handlar om att sprida idéer, attityder och värderingar i samhället, vilka på lång sikt syftar till att åstadkomma en djupare politisk förändring.

Termen beskriver främst ett opinionsbildningsarbete som inte behöver vara kopplat till ett visst politiskt parti eller program. Metapolitiken är ett viktigt komplement till den reguljära politiska verksamheten men ersätter den inte.

Från den franska revolutionens hemliga sällskap fram till dagens tankesmedjor, lobby- och intressegrupper har metapolitik varit en nödvändighet för att förbereda politiska eller revolutionära samhällsomvandlingar eller befästa en sittande regerings maktposition.

Eftersom den metapolitiska verksamheten äger rum utanför de politiska partierna, har den fördelen att verka mer trovärdig och neutral; den är inte lika tydligt politisk och inte lika fokuserad på de politiska valen. En metapolitisk strategi, som kan använda alla tänkbara medier för sina syften, ämnar att sprida en långsiktigt verkande världsåskådning.

Den typiska metapolitiska opinionsbildningen är riktad åt flera håll: den vänder sig till både beslutsfattarna och allmänheten. Den syftar till att erbjuda ideologisk skolning för en aktiv elit men också att nå ut med sitt budskap till en bredare publik. [1]

Författaren Daniel Friberg var en av de första som etablerade begreppet i Sverige, genom bland annat grundandet av Metapedia och Motpol under 2006, samt skriften Identitet och Metapolitik som publicerades av (Nordiska förbundet 2008).

Referenser

  1. Guillaume Faye, Pourquoi nous combattons: Manifeste de la résistance européenne (2001)

Se även

Lambda.gif
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Identitarism

Externa länkar

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp