Metapedia:Kategoristruktur

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
M-logo.png
Metapedia

Metapedias kategoristruktur är uppbyggd i en hierarki med ett antal huvudkategorier och många underkategorier i flera steg.

Kategoriträdet går att se genom att gå till Toppkategorin.

Här finns huvudkategorier som t.ex. Nationaliteter, Personer, Organisationer, Ideologi, Samhälle och Religion, m.fl.

Artikelkategorisering

En artiklel anknyter ofta till fler än en kategori och bör kategoriseras i så många kategorier som möjligt, alla artiklar bör i alla fall tillhöra minst en kategori. Artiklar bör knytas till den kategori som är längst ner i strukturträdet för en viss huvudkategori.

Artiklar kategoriseras genom att man inkluderar de önskade kategorierna i texten, t.ex. så här: [[Kategori:Svenskar]] [[Kategori:Kristna]]

När artiklar som handlar om personer kategoriseras vill man oftast få dem sorterade efter efternamn istället för förnamn på kategorisidan. Detta åtgärdas genom att man alltid anger sorteringsordning vid kategorisering av artiklar om personer, t.ex. så här: [[Kategori:Svenskar|Skifs, Björn]]. Björn kommer nu att dyka upp under S i kategorilistan.

Exempel

En artikel om t.ex. en svensk katolsk kristen nationalist bör alltså tillhöra kategorierna Nationaliteter->Svenska, Personer->Kristna->Katolska och Personer->Nationalister och inte enbart Personer. Artikeln behöver inte direkt tillhöra kategorin Personer eftersom det ändå anges genom att Katolska och 'Nationalister båda är underkategorier till Personer.

Kategoristrukturen byggs ut efter hand

Om det ännu inte finns någon kategori som heter Personer->Kristna->Katoliker så knyts artikeln istället till kategorin ett steg upp, dvs Personer->Kristna, eller Personer om det inte finns någon personkategori för Kristna ännu. När tillräckligt många artiklar om kristna katoliker har dykt upp för att motivera en egen underkategori så skapas den och artiklarna som förut var knutna till Personer->Kristna flyttas till denna underkategori.

Flera kategorier från samma kategorigrupp

Kategorin Personer->Kristna har förutom Personer som överkategori även Religion->Kristendom som överkategori. Denna kategori behöver alltså inte heller inkluderas som en kategori. Detsamma gäller för Personer->Nationalister och Ideologi->Nationalism.

Läsarens bild av kategorier

En läsare som går igenom kategoristrukturen kommer alltså att kunna nå denne katolske nationalist genom att gå till Personer->Nationalister, Personer->Kristna, Ideologi->Nationalism->Nationalister eller Religion->Kristendom->Kristna.

Ytterligare exempel

Ett annat exempel på hur Metapedias kategoristruktur kommer att byggas upp och utökas efter hand som antalet artiklar växer är en ideologisk artikel om Anarkism. Till att börja med finns det en artikel om Anarkism som är kategoriserad under Ideologi, eftersom det inte ännu är motiverat med en egen kategori för anarkism. När det däremot har skrivits ett antal artiklar om detta ämne så skapas en underkategori, Ideologi->Anarkism, där alla ideologiska artiklar som behandlar anarkism placeras istället för direkt under Ideologi. När ett antal artiklar om personer som är anarkister i någon form har skrivits så skapas en kategori för detta, som placeras som Ideologi->Anarkism->Anarkister och Personer->Anarkister.

En användare som går igenom kategoristrukturen kommer alltså att kunna nå en anarkist genom att gå till Personer->Anarkister eller Ideologi->Anarkism->Anarkister.

Strukturering av kategorier

Kategorier placeras in i kategoriträdet genom att ange de överstående kategorierna på en viss kategori, likadant som en artikel knyts till en kategori.

Kategorin för Kristna kommer alltså att innehålla: [[Kategori:Kristendom]] och [[Kategori:Personer]], samt en beskrivning som säger vad denna artikel är ämnad att innehålla, dvs. Alfabetisk lista över personer med anknytning till kristen katolicism eller liknande.

Vid osäkerhet

Om du är osäker på hur en artikel eller kategori bör kategoriseras går det bra att göra ett försök eller lämna den okategoriserad och ställa en fråga om detta under diskussionsfliken för artikeln. Det brukar också vara bra att undersöka hur kategoriseringen fungerar med andra liknande artiklar och kategorier. Stora strukurella frågor behandlas bäst på diskussionssidan för denna sida.