Xenofobi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Xenofobi betyder rädsla för främlingar, i dagligt bruk även kallat för främlingsfientlighet. Begreppet xenofobi används flitigt av bland annat massmedia för att beskriva invandringskritiker. Xenofobi är sprunget ur grekiskans xenos (svenska: främling) och fobi (svenska: skräck).

Termen "fobi" ger intryck av att det rör sig om en sjukdom och termen "fientlighet" ger intryck av det rör sig om en irrationell känsla. Användandet kan ses som en form av ad hominem.

Exakt hur xenofobi/främlingsfientlighet ska definieras är oklart men begreppet anges ofta inte vara identiskt med rasism. Till skillnad från rasism som traditionellt bygger på ansedda genetiska skillnader mellan grupper anges xenofobi/främlingsfientlighet ofta bygga ansedda kulturella skillnader mellan grupper. Begreppet har då likheter med begreppet "kulturrasism". I praktiken användas båda termerna ofta som nedsättande etiketter på invandringskritiker.

Beträffande specialfallet islam används termen islamofobi.

Ibland har xenofobi/främlingsfientlighet istället angetts vara en instinktiv negativ känsla som alla människor känner mot främlingar. Se även artikeln Ras och perception.

Se även

New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk
Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp