Karl Ullrich

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Oberführer Karl Ullrich, han kallades ibland Ulli av sina soldater, född den 1 december 1910, död den 8 maj 1996, var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Han utbildades till ingenjörsofficer och ledde SS-Division Totenkopfs ingenjörsbataljon. Under striderna i Demjanskfickan förlänades Ullrich med riddarkorset. I mars 1943 blev han befälhavare för det ena av Totenkopfs pansargrenjadjärregementen. Han deltog i slaget om Kursk och reträttstriderna på östfronten. Sommaren 1944 fick han tillfälligt befälet över divisionen innan han i oktober förflyttades till 5. SS-Panzer-Division "Wiking" och blev dess sista befälhavare.

SS-VT

Karl Ullrich var tidigt intresserad av en militär karriär och direkt efter sin universitetsexamen gick han in i armén och tjänstgjorde från den 1 juni 1933 i ett infanteriregemente. Den 1 juli 1934 skrevs han in i SS-VT, där han tjänstgjorde i det blivande SS-Standarte Deutschland. Ullrich genomgick 1935 officersutbildning vid SS-Junkerschule Braunschweig varpå han fortsatte sin militära utbildningen vid en av arméns ingenjörsskolor.

Vid tiden för krigets utbrott den 1 september 1939 ledde Ullrich 3. kompaniet i SS-VT:s ingenjörsbataljon. Han ledde sitt kompani under fälttåget i Polen och fälttåget i väst 1940. För sina insatser i det sistnämnda fälttåget förlänades Ullrich med järnkorset av båda klasserna.

Totenkopf och Demjansk

I maj 1941 överfördes Ullrich till SS-Division Totenkopf där han fick befälet över dess ingenjörsbataljon. Han deltog i den tyska invasionen av Sovjetunionen under sommaren och hösten, Operation Barbarossa. I februari 1942 blev Ullrich tillsammans med stora delar av Totenkopf och andra förband instängda i den så kallade Demjanskfickan. Med sin bataljon försvarade han framgångsrikt stödjepunkten Kobylkina mot starka sovjetiska styrkor och förlänades för sina insatser med riddarkorset. Han mottog via radio en bekräftelse om utmärkelsen från Hitlers högkvarter.

Under sommaren ledde han ingenjörstrupperna i SS-Panzerkorps som var under uppsättning i Tyskland.

Kursk och reträtt

I mars 1943 återvände Ullrich till Totenkopf, som nu var en pansargrenadjärsdivision. Han fick befälet över III. bataljonen i SS-Panzergrenadier-Regiment 5 och deltog i slaget om Kursk, sommaren 1943. Ullrichs bataljon var de soldater ur Totenkopf som lyckades avancera längst innan de tyska styrkorna drog sig tillbaka. I slutet av augusti fick han befälet över hela regementet sedan SS-Obersturmbannführer Otto Baum sårats.

De tyska styrkorna retirerade under sensommaren och hösten, och Ullrich deltog i hårda defensiva strider och motanfall. Den 9 november överfördes Ullrich till divisionens andra pansargrenadjärsregemente SS-Panzergrenadier-Regiment 6 "Theodor Eicke" och tog befälet över det.

När Ullrich under våren 1944 förlänades med eklöven till sitt riddarkors delade Hitler personligen ut utmärkelsen i sitt högkvarter, Wolfsschanze.

Ullrich tog den 20 juni tillfälligt över befälet för hela divisionen Totenkopf i väntan på näste befälhavare. Divisionen återhämtade sig under denna tid i reserven.

Wiking

Den 9 oktober 1944 utnämndes Ullrich till divisionsbefäl över 5. SS-Panzer-Division "Wiking" och ledde divisionen i de sista månadernas hårda strider i bland annat Ungern under operation Frühlingserwachen. I maj 1945 gick han i amerikansk fångenskap och förblev krigsfånge tills september 1948.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget