SS Hedersring

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
SS-Hedersring

SS-Hedersring (tyska: SS-Ehrenring, eller inofficellt Totenkopfring) var en hedersutmärkelse som delades ut av SS-chefen Heinrich Himmler till SS-officerare som utmärkt sig i strid.

Ursprungligen var tanken att ringen skulle delas ut till äldre officerare som utmärkt sig speciellt. Men under andra världskriget delades den ut till SS-officerare som hade tre års erfarenhet så konsekvensen blev att större delen av SS officerskår tilldelades ringen.

Bakgrund

Ringen delades till en början ut till officerare ur det gamla gardet (vilka var färre än 5000) som visat extraordinär tapperhet och ledarskap i strid. Ett ytterligare krav var en klanderfri bakgrund och tjänstgöring, och om man bröt mot detta var man tvungen att lämna tillbaka ringen. År 1939, bortsett från den klanderfria bakgrunden, kunde alla officerare med tre års tjänstgöring inom SS få ringen, och under andra världskriget hade hela SS ledarskap, inkluderat Waffen-SS och Gestapo ringen.

Utöver äran fick bäraren också ett brev från Himmler som förkklarade bakgrunden till ringen. Namnet på mottagaren och beviljandedatumet stod också i brevet. Inne i ringen graverades mottagarens namn, datum för förlänandet och Himmlers signatur.

1938 beordrade Himmler att alla ringar tillhörande avlidna SS-män och officerare skulle skickas tillbaka och lagras i en kista i slottet Wewelsburg. Detta för att symbolisera det eviga medlemskapet i SS-ordnen.

Design

SS-ringens symboler

Utformningen av ringen speglar Himmlers intresse för germansk mystik. Karl Maria Wiligut har tillskrivits designen.

Ringen visar en skalle och korsade ben - SS-symbolen - på ovansidan. Dödskallen (eller Totenkopf) var den traditionella symbolen för SS, som tagits från andra tyska och preussiska militära enheter i det förflutna.

Innebörden av dödskallen som beskrivs i Himmlers följebrev:

"Skallen är en varning att vara beredd att när som helst riskera livet för att helheten skall fortleva."

Symboler som framträder tydligt runt ringen:

  • En Sig-runa till vänster och höger om skallen, inramat av en triangel, representerar runorna inom SS.
  • En Hagal-runa, inramad av en sexhörning, som representerar tro och kamratskap som idealiserades av ledarna för organisationen. Den esoteriska innebörden av Hagalrunan enligt Guido von List: "Omfamna universumet i dig och du kan styra universum."
  • Ett hakkors som inramas av en kvadrat. SS gillade att porträttera hakkorset som en inflytelserik symbol för kraften hos den ariska rasen.
  • Runorna på baksidan av ringen (motstående sida av dödskallen) inramat av en cirkel skulle vara Heilszeichen (svenska: tecken på frälsning) från det förflutna. De var en skapelse av SS designerna snarare än historiska runor. De har likheter med en dubbel Sig-runa och en Tiwaz-runa. Tiwaz-runan tolkades som en slags kampruna. Rungruppen symboliserar familjetraditionen hos Wiligut.

Ringen är insvept med ekblad.

På insidan av ringen var innehavarens namn ingraverat, initialen följt av efternamnet, datum för förlänandet, och en faksimil av Himmlers signatur plus förkortningarna S Lb. för "seinem Lieben" eller "till den kära (namn )...' Mottagarna fick också en specialdesignad låda dekorerad med SS-runor för att förvara ringen.

Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket

Se även

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget