Globalisering

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att nationer i världen binds samman allt mer och länders kulturer blandas samman. Begreppet globalisering ses ibland som en synonym till New World Order.


Tolkning av begreppet

Globaliseringen syftar på den kapitalistiska internationella utveckling inom politik, ekonomi och kultur som sker till en följd av en världsbild som inte förblir nationellt eller lokalt förankrad. Politiskt sett innebär begreppet en förskjutning av makten från nationell nivå till över- och mellanstatliga organ, men generellt syftar globalisering oftast till hur de nationella ekonomierna kontinuerligt tvinnas samman. Organ som arbetar för en ökad globalisering är bland andra EU och FN. Företag som amerikanska McDonalds som idag finns i många länder och banker som opererar globalt är en del av globaliseringen. Globaliseringsförespråkare står för att öppna gränserna stater och nationer emellan i syfte att skapa en "friare handel".

Kritik mot globalisering

Globaliseringen har mött stor kritik. Många experter menar att miljön skadas på grund av globaliseringen, exempelvis genom massiv skövling av skogar (regnskogen är särskilt utsatt och hotad), den stora oljeindustri, massiva föroreningar, utrotning av olika djurarter, mineraler som tar slut, spridning av farliga sjukdomar, med mera. Kritiken har även bestått i att globaliseringen är ett hot mot den etniska och kulturella mångfalden då olika grupper, under förespeglingen om mångkultur, tvingas ihop mot sin vilja och utarmas sin identitet.

En effekt av globaliseringen är en sorts mental utarmning av människors kultur, tradition och identitet. Som ett resultat av de krafter som driver på globaliseringen tvingas människor ifrån sina hem, antingen som en omedelbar effekt av imperialistiska krig om naturens resurser eller av ekonomiska skäl då internationella företagskoncerner flyttar runt sin tillverkning i jakt på lägre kostnader och större avkastning till aktieägare. Resultatet har blivit att det under de senaste decennierna av 1900-talet och början av 2000-talet har skapats många flyktingar från länder och massinvandring till andra läner. Det i sin tur har lett till etniska konflikter och kraftiga sammandrabbningar, inte minst i Europa. Människors identitet och globalismen har hamnat i konflikt:

"Vår värld, och våra liv, formas av globaliseringens och identitetens motsatta krafter. Etnisk identitet är en av dem och etniciteten har genom historien spelat en framstående roll gällande de mänskliga relationerna. Detta faktum, som uppenbarligen spelat en stor roll i så gott som hela världen, är en del av det förbryllande pussel som etniciteten representerar. De allmänna förväntningarna, har under vår tid varit att moderniteten och dess stora, integrerande och universella krafter skulle innebära ett slut på olika kollektiva identitetsfästningar, så som etnisk identitet. Men etnicitetsbanden har visat sig vara en rest från det förflutna med en styrka som inte har försvunnit, trots den snabbt förändrade världen. Även om vi nu har gått in i ett nytt millenium med allt vad det innebär så tycks etniciteten fortsätta att forma och återspegla den värld vi lever i [...]."[1]

Sverige

Många politiska, kulturella och mediala profiler i Sverige har ställt sig positiva till en ökad globalisering. Journalisten Staffan Heimerson lät publicera en artikel på Aftonbladet den 1 januari 2000 där han siade om framtiden. Heimersson menade att alla etniska grupper på grund av globaliseringen skulle smälta samman och mångfalden inom ett par generationer försvinna. Författaren Carina Rydberg bloggade i maj 2012 om samma utveckling men hade en mer hårdför linje då hon förespråkade en mer folkmordsliknande linje. Journalisten Martin Ezpeleta skrev på Sveriges nationaldag 2012 att invandringen till Sverige ska ses som "en skönhetsoperation" där den framtida befolkningen ser likadan ut som alla andra folk i världen, en uppfattning som har fått stöd av sångerskan Loreen.

Flera ledande politiker har uttalat sig positivt till globalisering. Den folkpartistiske politikern Birgitta Ohlsson skrev i en artikel publicerad av Expressennationaldagen 2001: "Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis."

Se även

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp
Chess.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Geopolitik

Referenser