Flykting

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

En flykting är en person som är på flykt från sin hemort. En definition av vem som ska anses ha flyktingstatus återfinns i FN:s Genèvekonventionen från 1951, som dock inte omfattar statslösa och den växande gruppen internflyktingar det vill säga personer som befinner sig på flykt inom sitt eget hemland, ofta på grund av etniska konflikter eller inbördeskrig. Internationella Rödakorskommittén och enskilda länder, bland annat Sverige, räknar dock internflyktingarna som flyktingar, och många stater ger uppehållstillstånd till människor som söker asyl även om dessa inte uppfyller kraven i Flyktingkonventionen. I Sverige har 3,65 % av alla beviljade uppehållstillstånd år 2009 flyktingstatus enligt internationella konventioner.[1]

Flykting som politiskt korrekt nyspråk

Flykting har allt eftersom ersatt begreppet "invandrare" i den politiska debatten i Sverige - vilket egentligen är felaktigt eftersom enbart 1804 stycken uppfyllde kraven om status som flykting enligt Genèvekonventionen, och ytterligare 1936 stycken klassificerades som flyktingar var kvotflyktingar av alla de 102.499 beviljade uppehållstillstånden år 2009, enligt Migrationsverket [2]. De största grupperna av invandringen till Sverige är anhörighetsinvandring samt arbetskraftsinvandring. Med andra ord är det totalt 3,740 som klassificeras som flyktingar av de som får asyl i Sverige, vilket enbart utgör 3,65 % av den totala invandringen på 102.499 beviljade uppehållstillstånd[3]. Politiker och andra etablissemangsmänniskor använder begreppet flykting för att öka sympatier för den ökade invandringen till landet, och intala människor att alla invandrare är flyktingar från krigshärjade länder.

Exempel där man missbrukar ordet "flykting" istället för att använda den rätta benämningen "invandrare": citatet är hämtat från partiledardebatten, den 3 november år 2010, av Jan Björklund mot bland andra Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna. I debatten kritiserade Björklund Åkessons beräkning för vad invandringen egentligen kostar.

"– De allra första åren en flykting som kommer hit och inte kan svenska, så är det säkert så att det är en nettokostnad för samhället att hjälpa denna invandrare att lära sig svenska och komma in i Sverige. Men efter ett tag får de flesta jobb, efter ett tag så bidrar de till vårt lands välfärd."


Se även

Referenser

New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk