Kulturimperialism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Kulturimperialism definieras av den kulturella aspekten av imperialism, i den kontexten att det skapas ett ojämlikt förhållande mellan två kulturer till förmån för den starkare och mer dominanta kulturen. Därför kan det definieras som att utöva och införa en kultur som kommer ifrån en politiskt och/eller ekonomiskt starkare kultur över mindre dominanta kulturer. Kulturimperialism är vad man talar om, då man talar om hur musik, tv, böcker, film och reklam från en viss kultur har påverkat andra länders kultur.

Vanligtvis syftar man på den angloamerikanska populärkulturens dominans över jordens länder där traditionella kulturer försvagas och ersätts av en konsumtionsinriktad amerikansk livsstil.

Bakgrund och definitioner

Termen myntades på 1960-talet och har varit i fokus för forskning sedan 1970-talet. Termer såsom ”mediaimperialism”, ”strukturell imperialism”, ”kulturellt beroende och dominans”, ”kulturell synkronisation”, ”elektronisk kolonialism” och ”ekonomisk imperialism” är alla termer som beskriver samma grundläggande begrepp som kulturimperialism.

Den amerikanska kulturimperialismen: en gåva eller ett hot?

När man pratar om kulturimperialismen så menas ofta spridningen av västerländska moraliska koncept, produkter och politiska åsikter runt om i världen. USA är inte de enda kulturimperialisterna, men idag, som som en global ekonomisk och politisk stormakt, är spridningen av amerikanska värderingar i hela världen i täten av vågen av västerländska varor och konsumtionsmönster. En del människor tror att spridningen av amerikanska värderingar och begrepp är universella värden som är till nytta för de flesta länder genom spridningen av frihet, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter som är koncept som borde anses som universella. Förespråkarna menar att det moderna sättet att tänka när man blir del av den globaliserade ekonomin gör världen till ett bättre ställe.

Andra menar å sin sida att den amerikanska kulturella hegemonin är ett hot. Den kan förvisso ha sina positiva sidor, men den kommer till ett pris där den skadar lokala marknader och lokala kulturer. När traditionella kulturella värderingar försvinner, menar kritikerna, så går världen mer mot en process av kulturell synkronisation i vilken den gemensamma globala kulturen baserad på de imperialistiska samhällena bli mer uppenbar. Denna kulturella enhetlighet skulle med tiden leda till utrotning av kulturer och göra att världen fick en minskad kulturell mångfald.

Kulturell mångfald

En av anledningarna till att motsätta sig kulturimperialismen, frivilligt eller på annat sätt är bevarandet av den kulturella mångfalden, ett mål som ses av vissa analogt med bevarandet av den ekologiska mångfalden. Förespråkare av denna idé hävdar antingen att sådan mångfald är värdefull i sig, för att bevara det mänskliga historiska arvet och kunskapen, eller instrumentellt värdefulla eftersom det gör att det finns fler sätt att lösa problem och svara på olika typer av katastrofer.

Se även

Externa länkar

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp