Helmuth Raithel

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Standartenführer Helmuth Raithel, född den 9 april 1907, död den 12 september 1990, var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Raithel var en bergjägarofficer som förutom att ha tjänstgjort vid fronten även under perioder var utbildningsansvarig vid arméns bergsjägarskola. Den 1 december 1943 överfördes han till Waffen-SS och ledde ett regemente i 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS "Handschar" (Kroatische Nr. 1) under dess utbildning och de första månadernas strid. Sedan fick han befälet över 23. Waffen-Gebirgs-Division der SS "Kama" (Kroatische Nr. 2) som höll på att sättas upp. Divisionen blev aldrig operativ och Raithel förflyttades till 6. SS-Gebirgs-Division "Nord" där han befälet över ett regemente som han ledde under operation Nordwind och fram till krigsslutet.

Officersutbildning

Helmuth Raithel föddes i Ingolstadt, Bayern, 1907. 1923 blev han medlem i Freikorps Rossbach och deltog i november samma år i Ölkällarkuppen, men han kom aldrig att bli medlem i NSDAP. Raithel gick med i Reichswehr 1926 som menig officersanspirant tillhörande Infanterie-Regiment 19. Den första oktober 1927 påbörjade han utbildning vid infanteriskolan i Dresden. När han examinerades i augusti 1929 blev han plutonsbefäl i en av sitt regementes bergsjägarbataljoner. Den 15 oktober 1934 blev han signalofficer och skickades även till signalutbildning i Jüterbog. Vid denna tid genomfördes omorganisationer i armén, Heer, och Raithels regemente bildades stommen i den nya divisionen 7. Infanterie-Division. Raithel själv hamnade den 15 oktober 1935 som signalofficer i den nybildade bergsjägarbrigaden.

Bergsjägare

Bergsjägarbrigaden bestod huvudsakligen av bayrare som Raithel och han kom att tillbringa hela kriget i olika bergsjägarförband. Han tjänstgjorde som kompanibefäl och gick även en kompanibefälskurs innan han blev adjutant. I denna befattning deltog Raithel i fälttåget i Polen där hans division, 1. Gebirgs-Division, stred i bergskedjan Karpaterna i södra Polen. Under fälttåget förlänades Raithel med järnkorset av andra klass.

Efter ha fått stridserfarenhet i Polen tjänstgjorde Raithel i nio månader som utbildningsansvarig för bergsjägarskolan i Fulpmes. I augusti 1940 kom han tillbaka till ett fältförband, denna gång som bataljonsbefäl i 6. Gebirgs-Division. Vid denna tid var den nybildade divisionen förlagd i Frankrike och ägnade sig vid sidan av sin utbildning åt ockupationstjänst. Under våren 1941 drog det ihop sig för nya strider och divisionen deltog i april i Operation Marita, invasionen av Grekland. För sina insatser under den operationen förlänades Raithel med järnkorset av första klass.

I september 1941 förflyttades divisionen till norra Finland för att delta i den tyska framryckningen mot den sovjetiska hamnstaden Murmansk. Raithel stannade på östfronten tills den 1 augusti 1942 och förlänades under sin tid vid detta frontavsnitt med det Tyska korset i guld.

Kreta

Efter ytterligare en omgång som utbildningsansvarig för blivande bergsjägare placerades Raithel den 1 augusti 1943Kreta som befälhavare för Grenadier-Regiment 746 som ägnade sig åt ockupationstjänst på ön. Raithel stannade dock bara där i två månader.

Waffen-SS

Den 1 december 1943 överfördes Raithel till Waffen-SS och fick graden SS-Obersturmbannführer. Samma dag skrev han även in sig i Allgemeine-SS. Raithel fick befälet över ett av regementena i 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS "Handschar" (Kroatische Nr. 1) som var under utbildning i Frankrike. I februari 1944 ansågs divisionen operativ och förflyttades till Bosnien där de ägnade sig åt partisanbekämpning.

I juni 1944 började formeringen av den nya divisionen 23. Waffen-Gebirgs-Division der SS "Kama" (Kroatische Nr. 2). Raithel blev dess befälhavare. Divisionen blev aldrig operativ och efter en kort tid på sjukhus och stående i befälsreserven fick Raithel sin sista kommendering. Den 12 december 1944 fick han befälet över SS-Gebirgsjägerregiment 11 "Reinhard Heydrich" i 6. SS-Gebirgs-Division "Nord" som befann sig vid västfronten. Raithel ledde sitt regemente under Operation Nordwind, Tysklands sista större offensiv på västfronten, och vidare under reträttstrider genom södra Tyskland.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Källor

Referenser

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget