Constantin Heldmann

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Oberführer Constantin Heldmann, född den 7 mars 1893, död den 29 september 1965, var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Heldmann var en stabsofficer inom Allgemeine-SS som vid krigsutbrottet förflyttades till SS-VT där han tjänstgjorde som artilleriofficer. I mars 1944 kom Heldmann till Italien där han hade stabstjänst i och senare även tog befälet över Waffen-Grenadier-Brigade der SS (italienische Nr. 1) som senare utvecklades till 29. Waffen-Grenadier-Division der SS (Italienische Nr. 1).

Första världskriget & Freikorps

Constantin Heldmann påbörjade sin militära karriär som sjökadett 1912, men när första världskriget startade tjänstgjorde han som infanterist på västfronten. Efter kriget gick han med i en Frikår (Freikorps).

Allgemeine-SS

Heldmann gick med i NSDAP i april 1931 och i mars 1933 även SS. Han hamnade snart i stabstjänstgöring hos Allgemeine-SS och hade ett antal stabstjänster i olika distrikt. När andra världskriget bröt ut gick Heldmann en reservofficersutbildning inom artilleriet innan han i november 1939 blev batterichef i SS-VT:s reservartilleribataljon.

Artilleriofficer & Italien

Heldmann hoppade mellan artilleriförbanden i divisionerna Totenkopf, Wiking, Nord samt SS ersättningsregemente.

I augusti 1942 blev Heldmann ansvarig för rekryteringen av ny personal till Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS innan han återgick till Allgemeine-SS och blev högste chef för SS-distriket runt Hannover. En befattning han inte lämnade trots att han i mars 1944 åkte till Italien. Dels tjänstgjorde Heldmann som inspektör för de tunga vapnen vid frontavsnittet men han hade även en stabstjänst i Waffen-Grenadier-Brigade der SS (italienische Nr. 1) en brigad som han senare tog befälet över och som omorganiserades till en division, 29. Waffen-Grenadier-Division der SS (Italienische Nr. 1).

Kommenderingar

Befordringar

Allgemeine-SS

Waffen-SS

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget