Danskar i Waffen-SS

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Danskar i Waffen-SS. Under andra världskriget anslöt sig ungefär 10 000 danskar till tjänstgöring på tysk sida, varav 8 000 i Waffen-SS. De flesta av dessa tjänstgjorde i frivilliglegionen Frikorps Danmark samt Waffen-SS divisionerna Wiking och Nordland, men det fanns även danskar i andra förband. Runt 4 000 danskar stupade under kriget.

Tre danskar förlänades med riddarkorset, Egon Christophersen, Søren Kam och Johannes Hellmers.

Bakgrund

Efter att Tyskland ockuperat Norge och Danmark (operation Weserübung) sattes den 30 april 1940 regementet SS-Standarte Nordland upp, och tyskarna började rekrytera frivilliga skandinaver men intresset var inledningsvis inte speciellt stort så regementet fylldes upp av tyskar.

I slutet av maj 1940 lämnade de första 40 danska frivilliga Danmark för att i Klagenfurt bilda kärnan i I. bataljonen i Nordland. I början av 1941 förflyttades de (och de andra soldaterna i regementet) till Truppenübungsplatz Heuberg för mer avancerad stridsutbildning.

26 juni 1941 bröt den danska regeringen sina diplomatiska förbindelser med Sovjetunionen. Dagen efter inleddes rekryteringen till en dansk frivilliglegion. Till skillnad från de andra länders frivilliglegioner fick de danska frivilliga sin regerings stöd. Den 8 juli utgick information om att de danska militärer som önskade tjänstgöra på tysk sida mot Sovjetunionen fick tjänstledigt. Dessutom beslutades att tjänstgöring på tysk sida skulle vara likvärdigt med dansk militärtjänstgöring vid framtida pensionsberäkning. Detta ledde till att överstelöjtnanten Christian Peder Kryssing blev legionens befälhavare.

Varför anmälde man sig?

Det fanns i Danmark ett allmänt agg gentemot Sovjetunionen och kommunismen. Något som stärktes efter Sovjetunionens överfall på Finland i november 1939. I samband med rekryteringen till den danska frivilliglegionen höll dess befälhavare Christian Peder Kryssing den 9 juli ett radiotal med rubriken ”Bolschevismen er en dødlig Fare for Danmark!

Danska veteraner från Frikorps Danmark har berättat om stoltheten att bekämpa kommunismen under dansk flagg. Det betonas att de inte stred för Tyskland eller nationalsocialismen, utan för danska intressen.

Krigstjänst

SS-Division Wiking

SS-Regiment Nordland där de första danska frivilliga anmälde sig var en del av SS-Division Wiking och stred på östfronten. Det hände att danskar i Wiking bad om förflyttning till Frikorps Danmark när legionen bildats. SS-Regiment Nordland lämnade Wiking våren 1943 och bildade stommen i den nya divisionen 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland".

Under hösten 1944 förstärktes Wiking av I. bataljonen från Regiment Danmark i division Nordland.

Frikorps Danmark

Frikorps Danmark var en legion som stred på östfronten i närheten av Demjansk tillsammans med SS-Division Totenkopf. Efter permission och omorganisation återvände förbandet till östfronten och tjänstgjorde i området kring Velikije Luki och Nevel. Frikorps Danmark upplöstes den 20 maj 1943 och de flesta veteraner överfördes till SS-Panzer-Grenadier-Regiment 24 "Danmark".

11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland"

När 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland" formerades våren 1943 beslutades att forma ett regemente där huvuddelen av manskapet skulle bestå av danska frivilliga, SS-Panzer-Grenadier-Regiment 24 "Danmark". Danskarna kom från Regiment Nordland (som lämnat division Wiking för att bilda stommen i den nya divisionen), Frikorps Danmark (som upplösts) samt nya rekryter. Dessutom fylldes regementet upp av folktyskar och rikstyskar. I december 1943 bestod division Nordland av 11 393 man varav 1 357 var danskar .

Efter partisanbekämpning i Kroatien skickades Regiment Danmark till östfronten där det deltog i hårda strider i Baltikum. I början av 1945 förflyttades de till Tyskland och stred i Pommern under operation Sonnenwende innan de retirerade mot Berlin och deltog i slaget om staden.

Övrigt

317 danskar tjänstgjorde i Luftwaffe, 256 i Kriegsmarine, 40 i den tyska polisen, 95 i Heer samt 111 danska kvinnor som verkade som sjuksköterskor i Röda korset.

Lista på danska frivilliga (ej komplett)

Se även

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget