Frikorps Danmark

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Danska frivilliga 1941 med Frikorps Danmarks fana.

Frikorps Danmark (Freikorps Danmark, SS-Freiwilligen-Verband Dänemark) var legion bestående av danska frivilliga som stred på tysk sida mot Sovjetunionen under andra världskriget. Förbandet stred på östfronten i närheten av Demjansk tillsammans med SS-Division Totenkopf. Efter permission och omorganisation återvände förbandet till östfronten och tjänstgjorde i området kring Velikije Luki och Nevel. Frikorps Danmark upplöstes den 20 maj 1943 och de flesta veteraner överfördes till SS-Panzer-Grenadier-Regiment 24 "Danmark".

Grundande

Efter Tysklands invasion av Sovjetunionen den 22 juni 1941, operation Barbarossa, blev de intresserade av att sätta upp legioner med utländska frivilliga som kunde sättas in på östfronten. Den danska regeringen gav sitt stöd till legionen och den 8 juli utgick information om att de danska militärer som önskade tjänstgöra på tysk sida mot Sovjetunionen fick tjänstledigt. Detta ledde till att överstelöjtnanten Christian Peder Kryssing blev legionens befälhavare. Kryssing var ingen nationalsocialist vilket bidrog till att han ersattes i februari 1942.

Legionen bildades formellt den 19 juli 1941 och uppställdes ursprungligen som en hästdragen bataljon, men motoriserades när det började närma sig avresan till fronten. Denna förändring gjorde att en del vapen, tunga kulsprutor och 8 cm granatkastare, överfördes från det tunga kompaniet till de tre övriga. Samtidigt förstärktes det tunga kompaniet med två 7, 5 cm Infanteri Geschütz, tre 5 cm pansarvärnskanoner (Pak 38) samt ingenjörstrupper. Ett femte kompani sattes också upp som ersättningskompani.

Östfronten

Frikorps Danmark anlände till östfronten i maj 1942. De underställdes SS-Division Totenkopf och placerades vid Demjansk. Demjanskfickan hade vid det här laget undsatts och Totenkopf som stannade kvar i frontlinjen hade ett stort behov av förstärkningar.

Den 4 augusti 1942 fick Frikorps Danmark order om att skulle förflyttas från fronten vid Demjanskområdet för vila och omorganisation. I de strider de utkämpat sedan försommaren hade de förluster på 130 stupade och ett okänt antal sårade. Den 5 augusti började de förflytta sig mot Lissa Gorki. Den 9 augusti påbörjades sedan förflyttningen till deras slutmål Mitau i Lettland dit de anlände den 12 augusti och inkvarterades i en lettisk militärkasern. Snart fick veteranerna också den positiva nyheten att de beviljats fyra veckors permission hemma i Danmark.

Efter permissionens avslutande återvände de med nya rekryter till Mitau. Efter en tids utbildning och övningsverksamhet återvände Frikorps Danmark till fronten. De hamnade i området kring Velikije Luki och Nevel. Efter insats här skickades Frikorps Danmark i mars 1943 till övningslägret Grafenwöhr i Tyskland där förbandet upplöstes den 20 maj.

Frikorps Danmark utmärkte sig i strid och omnämdes i positiva ordalag i rapporter från ett flertal tyska förband de stred tillsammans med. Sammanlagt utdelades till soldater i Frikorps Danmark 11 järnkors av första klass samt 177 järnkors av andra klass. Detta är procentuellt sett en stor mängd järnkors i förhållande till förbandets storlek. I samband med förbandets upplöstning ville tyskarna att de danska frivilliga skulle ansluta till Waffen-SS och tjänstgöra i SS-Panzer-Grenadier-Regiment 24 "Danmark", vilket de flesta även gjorde.

Soldateden

De danska frivilliga i Frikorps Danmark svor följande ed:

"Jeg sværger ved Gud denne hellige ed, at jeg i kampen mod bolsjevismen vil yde den tyske værnemagts øverstkommanderende Adolf Hitler ubetinget lydighed og som tapper soldat til enhver tid vil være rede til at sætte mit liv ind for denne ed."

Legionärssången

Frikorps Danmark hade sin egen marschsång, Legionærsangen.

Befälhavare

Numerär styrka

Organisation

  • Stab
  • 1. Kompagni
  • 2. Kompagni
  • 3. Kompagni
  • 4. Kompagni (tunga kompaniet)
  • Reservekompagni

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget