The Bell Curve

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Intelligens
Intelligenskvot
Dysgenik
Eugenik
Länder och IQ
Ras och intelligens
Ras och intelligens -
forskningsargument i genetikdebatten
Human Accomplishment
Intelligence: A Unifying
Construct for the Social Sciences
The Bell Curve
Kön och intelligens

The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life är en bok från 1994 av psykologen Richard Herrnstein och statsvetaren Charles Murray.

Innehåll

Bokens namn syftar på att IQ-värdena i en befolkning är normalfördelade. En graf över detta har ett utseende liknande en kyrkklocka och en sådan graf visades på bokens framsida.

Boken diskuterade vilka effekter detta fick för den amerikanska befolkningen. Således diskuterades samband mellan IQ och variabler som fattigdom, utbildning, arbetslöshet, socialbidrag, brottslighet, skilsmässor, och IQ i nästa generation.

Två kapitel i boken diskuterade rasskillnader beträffande IQ och effekterna av detta. Andra ämnen som diskuterades inkluderade "positiv särbehandling" med hänsyn till IQ och invandring med hänsyn till IQ.

Efterföljande debatt

Boken följdes av en mycket omfattande offentlig debatt. Ett stort antal artiklar och flera böcker skrevs av kritiker. Möjligen kan detta anses som något förvånande eftersom boken till stor del citerade tidigare forskningsresultat och den nya forskning som presenterades ofta bara gav ytterligare stöd åt liknande forskningsresultat som publicerats tidigare. Emellertid blev boken en bästsäljare och fick mycket stor spridning även utanför gruppen IQ-forskare vilket kan ha skapat oro i olika politiskt korrekta grupperingar.

En stor del av kritiken koncentrerade sig på ämnet ras och intelligens trots att detta aldrig var huvudämnet för boken som bara ägnar en mindre del åt dessa frågor. En ännu mindre del diskuterade genetiska faktorers möjliga roll beträffande rasskillnader. Att dessa frågor diskuterades så kortfattat kan ha skapat en del missförstånd beträffande vad forskningen i ämnet angett och med vilket stöd.

En annan kritik var mer generell och kan delvis ha motiverats av forskningsresultat motsägande föreställningar populära inte minst inom vänsterideologier. Ett exempel är föreställningen att människans natur är totalt eller huvudsakligen formbar och skapad av miljön ("tabula rasa"). Vissa kritiker angrepp själva begreppet IQ, dess ärftlighet, och dess relation till andra variabler.

Mainstream Science on Intelligence

52 professor i psykologi och närliggande områden skrev år 1994 under en deklaration med titeln "Mainstream Science on Intelligence". Denna skrev att blanda annat att "Sedan publikationen av The Bell Curve så har många kommentatorer haft åsikter om mänsklig intelligens som inte överensstämmer med nuvarande vetenskapliga bevis. Vissa slutsatser som media har avfärdat har i verkligheten starkt stöd." Deklaration som innehöll 25 punkter publicerades bland annat i den vetenskapliga journalen Intelligence.[1] Se Externa länkar nedan.

Intelligence: Knowns and Unknowns

En annan respons till debatten var rapporten "Intelligence: Knowns and Unknowns" år 1996 av en arbetsgrupp skapad av det amerikanska psykologförbundet (APA). Rapporten bekräftade att uppmätta rasskillnader beträffande medel-IQ fanns, att IQ var associerat med och förutsåg viktiga faktorer som skolresultat och arbetsprestation, och angav att flera tidigare miljöförklaringar till skillnaderna hade dålig bevisning liksom även genetiska förklaringar. I sammanfattningen skrev man "I korthet, ingen adekvat förklaring för skillnaden mellan svartas och vitas medel-IQ finns för närvarande."[2]

IQ-forskaren Arthur Jensen som hävdat att genetik förklarar en del av skillnaden mellan svartas och vitas medel-IQ kommenterade senare att "Med tanke på att rapporten var beställd av APA var jag förvånad över att den gick så långt som den gjorde. Med detta i åtanke är jag inte speciellt missnöjd."[3]

Global nivå

I synnerhet under senare tid har flera andra böcker studerat effekter av IQ-skillnader på en global nivå. Ett exempel är Richard Lynns bok The Global Bell Curve (2008) vars namn inspirerades av The Bell Curve. Se även Ras och intelligens: Samhällseffekter av IQ-skillnaderna.

Externa länkar

Referenser

  1. Mainstream Science on Intelligence: An Editorial With 52 Signatories, History, and Bibliography. Linda S. Gottfredon. Intelligence 24(1) 12-23. 1997 http://www.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/1997mainstream.pdf
  2. Neisser, Ulrich; Boodoo, Gwyneth; Bouchard, Thomas J.; Boykin, A. Wade; Brody, Nathan; Ceci, Stephen J.; Halpern, Diane F.; Loehlin, John C.; Perloff, Robert; Sternberg, Robert J.; Urbina, Susana (1996). "Intelligence: Knowns and Unknowns". American Psychologist. 51:77–101. http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&uid=1996-02655-001
  3. Miele, Frank (2002). Intelligence, Race, and Genetics: Conversations with Arthur R. Jensen. Oxford: Westview Press. ISBN 0-8133-4274-0