Positiv särbehandling

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Positiv särbehandling, eufemism för bland annat rasmässig diskriminering av exempelvis svenskar och nordbor. Inspirationen kommer från USA, där begreppet affirmative action används för att rättfärdiga diskriminering av den europeiskättade befolkningsmajoriteten.

Begreppet används även för att rättfärdiga diskriminering med avseende på kön. Till exempel används positiv särbehandling för att få fler flickor att välja utbildningar och yrkesbanor som är traditionellt manliga och vice versa, vilket är en central målsättning för feminismen.

Exempel på positiv särbehandling

Positiv särbehandling har blivit alltmer populärt bland politiska företrädare under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet som ett resultat av folkutbytespolitiken. Då många mångkulturella integrationsprojekt visat sig vara resultatlösa har positiv särbehandling för vissa etniska grupper vuxit i omfattning. Det handlar många gånger om reformer på arbetsmarknaden som ska främja utsatta grupper eller ekonomiska fördelar som inte gäller alla medborgare i samhället.

I praktiken handlar det om åtgärder som även är diskriminerande mot de grupper som är föremål för åtgärderna eftersom det är politiska erkännanden att dessa grupper inte är likvärdiga med andra utan är i behov av speciella fördelar för att kunna hävda sig.

New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk
Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp