Radera Palestina från kartan

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Judiska respektive arabiska bosättningar från 1946 till 2000.

Radera Palestina från kartan. I den politiska diskussionen kring konflikten om Palestina förekommer ofta argumentet att Palestina håller på att raderas från kartan.[1][2] Anledningen anses vara etablerandet av Israel som en nationalstat för judar, ett resultat av den sionistiska rörelsens utstakade mål.


Bakgrund

År 1896 publicerade Theodor Herzl sin bok Judestaten som kom att ligga till grund för det praktiska genomförandet av den judiska nationaliströrelsens mål - etablerandet av en egen stat. Herzls bok tog avstamp i Moses Hess och de ideologiska riktlinjerna formulerade i Rom och Jerusalem, publicerad 1962. Vid rörelsens första kongress antogs visionen och det strategiska tillvägsgångssättet för genomförandet.[3] Under första världskriget formulerades Balfourdeklarationen som dock aldrig kom att genomföras.

Under andra världskriget fick rörelsen hjälp av Tredje riket och att samarbete etablerades mellan den sionistiska rörelsen och de tyska nationalsocialisterna. Inom ramen för Den Slutgiltiga Lösningen påbörjades en massiv emigration till Palestina, en viktig förutsättning för att etablera en judisk majoritetsbefolkning och en nationalstat i regionen. År 1948 utropades Israel som en självständig judisk stat.

Bosättningspolitik

På grund av etniska konflikter har Israel/Palestina upplevt stridigheter från bägge sidor alltsedan etablerandet av Israel. Palestinska nationalister har bedrivit väpnad kamp emot Israel som i sin tur bedrivit en bostättningspolitik i ockuperade områden, en politik som uppfattas som etnisk rensning.

Palestina rensas från kartan

En vanlig uppfattning är att Palestina raderas från kartan. Orsaken anses vara att de judiska bostättningarna blir alltfler och de arabiska färre. Demografiska kartor med judiska respektive arabiska majoritetsområden uppfattas som att massinvandringen av judar till regionen håller på att skapa en omfattande förändring i den etniska sammansättningen. Kritiska röster till förändingen menar att Israel har som målsättning att etablera en statsbildning i enlighet med bibliska gränser.

Anders Behring Breivik

I sitt manifest 2083 - A European Declaration Of Independence på sid 1318 återger Anders Behring Breivik en karta över ett framtida Mellanöstern. Med titeln 3.143 Creating a New Europe and a new Middle East visar Breivik hur han hade tänkt sig att Israel ska omges av kristna stater. Palestina med en muslimsk befolkning finns inte med.

Se även

Referenser