Vetenskap

Från Metapedia

Hoppa till: navigering, sök

Vetenskap är att studera världen utifrån bestämda metoder. Ett grundläggande krav på att något ska få klassificeras som vetenskapligt är att resultat går att verifieras genom upprepning av försöket. Vetenskapen ska dessutom vara objektiv, dvs. inte styras av förutfattade värderingar.

Vetenskap kan indelas i två huvudinriktingar:

  • Naturvetenskaper
  • Humaniora

Naturvetenskaperna bygger på tillämpning av biologi, fysik, kemi och matematik. Hit hör även medicin och teknologier. Humaniora är studiet av mänskligt beteende i samhället, såsom historia, juridik, religion, psykologi, sociologi, språkvetenskap och statsvetenskap.

Kraven på vilka områden som anses vara vetenskapliga är omdiskuterade. Det gäller exempelvis kreationism, naturmedicin och rasbiologi.

Personliga verktyg