Indoeuropeiska språk

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Indoeuropeiska språk är en samling av språk som bygger på ett gemensamt ordförråd och grammatisk struktur. De indoeuropeiska språken är uppdelade i en mängd olika språkgrupper och vissa talas inte längre. Fram till 1500-talet talades indoeuropeiska språk i Europa och västra Asien. Därefter spred de sig till alla världsdelar genom kolonisation.


Indoeuropeiska språkgrupper

Germanska språk

De Germanska språken innefattar bland andra engelska, tyska, nederländska, afrikaans, frisiska, östfrisiska och andra s.k. lågtyska dialekter, de nordiska språken svenska, danska, norska, isländska och färöiska, samt den utdöda gotiskan.

Romanska språk

Romanska språk utvecklades från romarnas latin. De innefattar bl.a. franska, galiciska, italienska, katalanska, portugisiska, rätoromanska, rumänska, och spanska.

Italiska språk

Italiska språk talades under romersk tid och innefattade bl.a. latin, oskiska och umbriska.

Keltiska språk

Keltiska språk innefattar iriska, Galliska, skotsk gaeliska, kymriska (walesiska), manx, korniska och bretonska.

Baltiska språk

Baltiska språk innefattar litauiska, lettiska och fornpreussiska (utdött).

Slaviska språk

Slaviska språk innefattar polska, ryska, ukrainska, vitryska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, bosniska, makedonska, sorbiska och bulgariska.

Indoariska språk

Indoariska språk innefattar bland andra hindi, bengali, urdu, nepali och singalesiska, samt det utdöda språket sanskrit.

Iranska språk

Iranska språk är bland andra persiska (farsi) och dess historiska föregångare (bl.a. avesta), tadzjikiska, kurdiska, ossetiska, och dari. Ossetiskan är en avläggare av den forna skytiskan.

Anatoliska språk

Anatoliska språk är hettitiska, kariska, luwiska, lydiska, lykiska och palaiska. Samtliga språk är utdöda.

Albanska språk

Albanska språk inkluderar standardalbanska, tosk, vilket talas i Albanien samt i dialektal form i Grekland och Italien, samt Gheg, som talas av kosovoalbaner. Tillsammans med de utdöda språken illyriska och messapiska tros albanskan höra till den illyriska språkfamiljen. Se fornbalkanska nedan.

Grekiska språk

Grekiska språk är grekiska, under antiken uppdelad i ett flertal dialekter.

Armeniska språk

Armeniska språk är armeniska. Den tros vara släkt med antikens frygiska och kan inordnas i en "armensk-frygisk" språkgrupp.

Dardiska och nuristani

Två nära besläktade familjer innefattande en mängd småspråk talade av små isolerade grupper bland bergsbefolkningen i Gindukush-bergen i norra Afganistan, Pakistan och Indien.

Tochariska språk

Tochariska språk är tochariska A och B. Båda är utdöda.

"Fornbalkanska språk"

Hit räknas ett antal utdöda språk och språkfamiljer om vilka vi vet relativt lite, men som omnämns i antika källor och återfinns på inskrifter. Illyriska och messapiska tros ha hört till samma familj som albanskan, och talades på västra Balkan och på italiska halvöns "klack", respektive; därutöver finns thrakiskan och dess variant dakiskan som talades på östra Balkan; fornmakedonskan som möjligen var släkt med grekiskan (däremot inte med dagens slaviska makedonska); frygiskan i mindre Asien som är släkt med armeniskan; samt venetiskan i landskapet Venetia i dagens nordöstra utkant av Italien.

Externa länkar

Språk-symbol.gif
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Språkvetenskap


Delar av denna artikel utgörs av bearbetad text ur svenskspråkiga Wikipedia, och artikeln är därför licensierad under GFDL. Originalartikeln återfinns här och dess historik här.