Afrikaans

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Afrikaans talas idag främst i Sydafrika. Språket är närmast besläktat med holländska. Afrikaans och engelska var de två nationella språken i Sydafrika när européerna byggde upp landet.

Strax efter att de första holländarna kom till Kapstaden1600-talet började holländskan att få en egen dialekt. Språket påverkades från flera håll, bland annat av invandrade tyskar och franska hugenotter, men fick så småningom sin egen karaktär. Många typiska ord på afrikaans övertogs av britterna och blev typisk sydafrikanska.

Sydafrikas historia är också präglad av boernas önskan att vilja bibehålla sitt språk och sin kultur. Flera gånger har brittiska ockupationer av Sydafrika hotat språkets ställning, men många afrikaanstalande är stolta över sitt språk och vägrar att tala något annat.

Afrikaans tillhör den germanska språkfamiljen och den indoeuropeiska språkstammen.

Länkar till Afrikaans

  • March for Afrikaans [1]
  • Musikvideon Delarey på Afrikaans [2]
  • Jonk Bly (Musikvideo på Afrikaans): [3]
  • Rooidop (Musikvideo på Afrikaans) [4]
  • Namakwaland (Musikvideo på Afrikaans) [5]
  • Broers - Huistoe (Musikvideo på Afrikaans) [6]
  • (Die Boere (Textad musikvideo på Afrikaans) [7]
  • Chris & Cobus (Musikvideo på Afrikaans) [8]
Språk-symbol.gif
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Språkvetenskap