Kolonisation

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Kolonisation är ett begrepp för hur ett folk skapar nya boplatser i ett nytt område. Kolonisation används framförallt för mänskliga aktiviteter, men förekommer även inom biologin bland exempelvis djur och insekter.

Kolonisation går mycket långt tillbaka i tiden. När de första människorna bosatte sig i Norden efter istidens slut var det ett exempel på kolonisation. Andra välkända tidiga koloniseringar gjordes av fenicierna, grekerna, hunnerna och vikingarna.

Det är framförallt den europeiska kolonisationen från 1500-talet och framåt som är mest omskriven. Den spanska och portugisiska kolonisationen av Amerika följdes av brittisk, fransk, holländsk och även svensk kolonisation i Amerika och Afrika under 1600-talet. Britternas kolonisation av Australien och Indien började på 1700-talet, och från 1800-talets slut var större delen av Afrika och södra Asien koloniserat av europeiska stater. Även Japan skaffade sig kolonier i Kina och Korea före Andra världskriget, liksom USA bland öarna i Stilla havet.

En annan typ av kolonisation än erövring är en kulturell kolonisation, även benämnd kulturimperialism. Framförallt USA har förts fram som ett exempel på en kulturell kolonisatör efter 1945. Invandringen av främmande folk till Europa från slutet av 1900-talet är även den ett exempel på kolonisation utan politisk erövring.