Latin

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Latin är ursprungligen provinsen Latiums språk. Provinsen låg nära det antika Rom. Det äldsta språkminnet är skriften på Romulusgraven på Forum Romanum från ca år 600 f.Kr.

När det romerska riket expanderade följde språket med och andra språk på den appeninska halvön trängdes ut. De språk som de långt tidigare invandrade kelterna fört med sig trängdes undan. Ligurgiskan försvann, liksom bland annat lepontinskan, gaeliskan, venetiska och etruskiskan.

Språket är från ca år 200 f.Kr. uppdelat i det klassiska latinet och vulgärlatinet. Det klassiska latinet var fram till ca 600-talet e.Kr. ett levande språk och ett litteraturspråk fram till 1700-talet. Språket har haft mycket stort inflytande i västerlandet. Vulgärlatinet var talspråket och ur det utvecklades de romanska språken.

Latin är det officiella språket i Vatikanstaten.

Latinet tillhör den västitalista språkgrenen, som är en del av den italiska språkfamiljen och den indoeuropeiska språkstammen..