Danska

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Danska talas av ungefär 6 miljoner människor, främst i Danmark men även på Grönland och Färöarna. Forndanska talades före år 1350, mellandanska talades ca år 1350 - 1500 och därefter nydanska. Den första boken på danska trycktes år 1495.

Danska var det officiella språket i Norge från år 1530 fram till år 1814.

Danska talades också i England (Danelagen) mellan ca år 875 - 1175 och i Normandie på 900- och 1000-talet. Danskan består av flera dialekter bl.a. östdanskan på Bornholm, själländska (som riksdanskan bygger på), fynskan och västdanskan (jutskan) på Jylland.

Danska tillhör den östnordiska språkgruppen, som är en del av den germanska språkfamiljen och den indoeuropeiska språkstammen.