Nato

Från Metapedia
(Omdirigerad från NATO)
Hoppa till: navigering, sök
Nordatlantiska fördragsorganisationens fana

North Atlantic Treaty Organization (NATO) (svenska: Nordatlantiska fördragsorganisationen), är en militär allians mellan en rad olika länder, som bildades genom undertecknandet av det nordatlantiska föredraget (engelska: the north atlantic treaty) den 4 april 1949.

Högkvarteret är beläget i Bryssel, Belgien. Nato utgör ett system där ett internationellt försvar mellan organisationens medlemsstater är överens om att kollektivt försvara varandra vid attack från någon extern part.

Aktuellt omfattades även det avtal som undertecknades den 14 december 2002 mellan Europeiska unionen och Nato, vilket var Berlin plus-avtalet som innebar ett omfattande paket av avtal mellan organisationerna. Avtalet innebär att EU har möjlighet att använda sig utav Natos resurser i händelse av internationell konflikt under förutsättning att Nato inte vill agera själva - den så kallade "rätten till första vägran" - men utesluter omvänd ordning.

Försvarsorganisationen har varit inblandad i en rad olika krigssituationer, där bland kalla kriget, kriget på balkan och kriget mot terrorismen efter 11 september-attackernaAfghanistan och Irak blev föremål för organisationens internationella kampanj.

NATO uppges ha träffat civila mål igen i kriget i Libyen mot ledaren Gaddafi, barnfamiljer och civila städer träffades 2011 när NATO bombade Libyen.

Den 4 april 2023 blev Finland Natos 31:a medlem.[1]

Artikel 5 i fördraget

Deltagarna [i Nato-alliansen] är överens om att en väpnad attack mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika ska anses som en attack mot dem alla och därför är man även överens om att ifall en sådan attack sker kommer var och en av dem, genom utövande av den individuella eller kollektiva rätten till självförsvar som erkänns av artikel 51 i FN-stadgan, att assistera deltagaren eller deltagarna som attackeras genom att vidta, individuellt och i samförstånd med andra deltagare, sådana åtgärder man bedömer nödvändiga, inklusive användandet av väpnat våld, för att återupprätta och bibehålla säkerheten i det nordatlantiska området.

Varje sådan väpnad attack och samtliga vidtagna åtgärder som sker som en följd av detta ska omedelbart rapporteras till säkerhetsrådet. Sådana åtgärder ska avslutas när säkerhetsrådet har vidtagit nödvändiga åtgärder för att återupprätta och bibehålla internationell fred och säkerhet.


Se även

Externa länkar

Referenser