World Zionist Organization

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

World Zionist Organization, WZO, är en nationalistisk organisation med rötterna i 1800-talets judiska strävan att upprätta en egen stat. Organisationen bildades formellt i schweisiska Basel 1897 under namnet Zionist Organization med Theodor Herzl som första ordförande. World Zionist Organization finns direkt eller indirekt representerat över hela världen och fungerar idag som en paraplyorganisation med associerade verksamheter, bland annat WIZO. Israels förste president Chaim Weizmann var ordförande under åren 1920-1931 och 1935-1946. Namnbyte från Zionist Organization till World Zionist Organization gjordes i januari 1960.


Syftesförklaring

World Zionist Organization grundades under ett principprogram för den judiska nationalismens strävan:


Sionismen syftar till att inrätta för det judiska folket ett juridiskt försäkrat hem i Eretz Yisrael. För att uppnå detta syfte skall följande metoder användas:

  • Främja etablering av judiska jordbrukare, hantverkare och handelsmän i Palestina
  • Organisera och förena hela judenheten genom effektiva lokala och internationella medel i enlighet med lagarna i varje land
  • Förstärka den judiska nationella känslan och det nationella medvetandet
  • Där det är nödvändigt, vidtaga åtgärder hos regeringar för att uppnå sionismens målsättning

Herzl Award

Sedan 2004 delas priset Herzl Award ut till personer som har gjort ett förtjänstfullt arbete för den sionistiska rörelsen och staten Israel. Priset som utses av WZO:s Department for Zionist Activities of the World Zionist Organization tillföll 2006 Sverigedemokraternas representant Ted Ekeroth.

Källor

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism