Erich Hoepner

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Erich Hoepner

Generaloberst Erich Hoepner, född den 14 september 1886, avrättad den 8 augusti 1944, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Under fälttåget i Polen 1939 ledde han XVI. Armeekorps och förlänades med riddarkorset. Han ledde även kåren under fälttåget i väst 1940. Kåren omorganiserades till Panzergruppe 4 (som senare bytte namn till IV. Panzerarmee) och han ledde efter den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, sitt förband på den norra delen av östfronten. I slutet av september förflyttades de till Armégrupp Mitt för att delta i offensiven mot Moskva, operation Tyfon. Den tyska framryckningen gick i stå och ersattes av en sovjetisk motoffensiv. Hoepner valde trots kategoriska order om att hålla sina positioner till varje pris att beordra sin pansararmé till reträtt. Som en konsekvens av detta avskedades han den 8 januari 1942 av Adolf Hitler. Dessutom fråntogs han sina militära utmärkelser, sin rätt att bära uniform samt sin pension. Hoepner överklagade Hitlers beslut till militärdomstolen och återfick sina rättigheter. Han återkom dock aldrig till militär tjänst utan levde ett civilt liv. 1943 började han dock engagera sig i sammansvärjningen bland officerare för att röja Hitler ur vägen. Hoepner var sedan tidigare en motståndare till Hitler och deltog 1938/1939 aktivt i planer på en militärkupp för att störta honom. Efter 20 juli-attentatet arresterades Hoepner och dömdes i den efterföljande rättegången till döden den 8 augusti 1944. Samma dag hängdes han i fängelset Plötzensee i Berlin. Hoepner förlänades med riddarkorset.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

  • Järnkorset av andra klass –
  • Järnkorset av första klass –
  • RK des Kgl. Preuss. Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern
  • RK II. Klasse des Kgl. Württembg. Friedrichs-Ordens mit Schwertern
  • Hederskorset för frontsoldater

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

19 oktober 1941

"An der Durchführung dieser Operationen waren die Armeen des Generalfeldmarschalls von Kluge, der Generalobersten Freiherr von Weichs und Strauß, sowie die Panzerarmeen der Generalobersten Guderian, Hoth, Hoepner und des Generals der Panzertruppen Reinhardt beteiligt."

21 oktober 1941

"Trotz andauernder starker Bedrohung ihrer Ostflanke drehte die Masse der Armee des Generaloberst Busch zusammen mit der Panzerarmee des Generaloberst Hoepner zunächst nach Norden ein."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget