Nicolai Frederik Severin Grundtvig

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Nicolai Frederik Severin Grundtvig.

Nicolai Frederik Severin Grundtvig. 1783-1872. Präst. Författare. Skald.

Grundtvig föddes i Udby på Själland den 8 september 1783. År 1800 började han studera på universitetet i Köpenhamn. Sin debut som författare gjorde han 1808 med verket Nordens Mythologi. Redan 1809 visade han prov på sin skaldekonst i arbetet Optrin af Kämpelivets Undergang i Nord. I Roeskilde-Riim som utkom 1814 besjöng han den danska historiens gyllene ögonblick efter sagorna och Saxo. Han arbetade också med att översätta både Snorre och Saxo till danska.

I tidskriften Dannevirke formulerade han sin åsikt om den anglosaxiska hjältedikten Beowulf, som han sedan översatte och gav ut under titeln Biowulfs-Drapa (1820).

Som präst väckte han en del uppseende på sin tid och efter en predikan ville prästerskapet i Köpenhamn stryka honom från valbar plats.

Han publicerade en mängd psalmer och är den dansk som har flest psalmer i den danska psalmboken. Det har sagts att Adam Gottlob Oehlenschläger är nordens främsta skald och att Grundtvig är nordens största skaldeande.


Bibliografi i urval

 • Nordens Mythologi eller Udsigt over Edda-laeren for dannede Maend der ei selv ere Mytologer. (Köpenhamn, 1808)
 • Er Nordens Forening önskelig? Et Ord til det svenske Folk. (1810)
 • Idunna. En Nyaarsgave for 1811. (1810)
 • Optrin af Nordens Kaempeliv. (Köpenhamn, 1811)
 • Saga. Nytaarsgave for 1812.
 • Til Faedrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord. (1813)
 • Kort Begreb af Verdens Krönike, betragtet i Sammanhang. (1814)
 • Roskilde-Saga til Oplysning af Roskilde-Riim. (1814)
 • Roskilde - Riim. (1814)
 • Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816.
 • Kvaedlinger eller Smaakvad. (1815)
 • Pröver af Snorros og Saxos Kröniker i en ny Oversaettelse samt et * Ord til Danske og Norske. (1815)
 • Bibelske Praedikener efter Tidens Tarv og Leilighed. (1816)
 • Danmarks krønike. (1818-1819)
 • Nordens mythologie, eller Utsigt öfver eddaläran; för bildade män, som ej sjelfve äro mythologer. (1818)
 • En liten bibel-chrönika, eller Ett korrt utdrag af den heliga skrifts berättelser och lärdomar, samt en öfwersigt af christna religionens historia, till uppbyggelse och underwisning för barn och menige man. (1827)
 • Politiske Betragtninger med Blik paa Danmark og Holsteen. (1831)
 • Den danske Stats-Kirke upartisk betragtet. (1834)
 • Til Nordmaend om en norsk Höi-Skole. (1837)
 • Nordiske Smaadigte. (1838)
 • Brage-Snak om graeske og nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer. (1844)
 • Danske Ordsprog og Mundheld, samlede og ordnede. (1845)
 • De historiske Minders Betydning, naermest for Nordens Folkeliv. Tale 17de Januari 1845 i det Skandinaviske Selskab. (1845)
 • Dansken paa Faeröerne, Sidestykke til Tysken i Slesvig betragtet af S. Frederiksen. (1845)
 • Plan til en ny Udgave af Danmarks gamle Folkeviser. (1847)
 • Christenhedens Syvstjerne. Et kirkeligt Sagakvad. (1860)