Otto Reinhold Ladau

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Otto Reinhold Ladau.1683-1746. Militär.

Otto Reinhold föddes den 29 augusti 1683 i Livland med efternamnet Ladow. Han var redan som 13-åring tjänstgörande inom det militära. År 1699 utnämndes han till arklimästare (underofficer av lägsta graden) och såg landstigningen på Själland år 1700. Året därpå deltog han framgångsrikt i blockaden av Dünamünde skans. År 1706 erhöll han tillåtelse att gå i fransk tjänst och deltog med Erik Sparres regemente slagen vid Ramilies, Oudenarde och Malplaquet.

Han tillfångatogs av holländarna men återkom till Sverige 1711 där han blev ryttmästare vid Upplands femmänningeregemente. Han deltog senare i fälttåget till Norge och var den siste som erhöll adelsbrev av Karl XII. Brevet fick Ladau den 20 november 1718, tio dagar före konungens död. 1720 blev han överstelöjtnant vid Estniska adelsfanan och överste 1741. Han bevistade svenskarnas nederlag i kriget mot Ryssland 1741-1742 och avled i Borgå den 12 april 1746.

1718 gifte han sig med Ulrika Eleonora Wattrang.