Lobbygrupper och tankesmedjor i Sverige

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Lobbygrupper och tankesmedjor i Sverige. Det vardagliga samtalet och det politiska spelet, både på kommunal- landstings- och riksdagsnivå anses vara ett resultat av inflytelserika grupper i samhället och deras möjligheter att bryta igenom och göra sin röst hörd. Beslut som fattas har inte sällan kommit till stånd genom påverkan från enskilda personer eller lobbygrupper eller en kombination av bägge.

Lobbygrupper förväxlas på goda grunder ibland med en tankesmedja. Den definitionsmässiga skillnaden är dock inte tydlig, men skillnader finns. En lobbygrupp driver i regel en fråga som inte sällan återkommer i olika sammanhang. En tankesmedja har ofta en specifik inriktning där enskilda frågor kan utgöra endast en del av helheten. En tankesmedja kan vara ansluten till ett politiskt parti,en politisk idéströmning, en arbetsgivarorganisation eller en fackförening. En lobbygrupp företräder oftast ett särintresse, exempelvis en religiös eller etnisk grupp.


Lobbygrupper och tankesmedjor