Arameiska Demokratiska Organisationen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Arameiska Demokratiska Organisationen, är i Sverige verksam nationalistisk organisation och lobbygrupp för araméer, syrianer, assyrier och kaldéer. Organisationen arbetar med att främja araméer i arbetet med att förstärka folkets identitet.


Internationellt samarbete

Under sommaren gästades Arameiska Demokratiska Organisationen av en delegation från Arameiska rörelsen för mänskliga rättigheter i Nederländerna. Under mötet diskuterades situationen för araméer i Mellanöstern och i diasporan. Efter att ha utvärderat vad som hittills har genomförts, kom man överens om att följa upp samordningen och samarbetet för att utarbeta en plan för framtida åtgärder och att fortsätta mer effektivt att föra fram de viktiga frågor gällande det arameiska folket i olika forum och internationella organisationer, samt förstärka kampen att fastställa identiteten och sprida nationalistisk anda i folkets medvetande, särskilt bland arameiska ungdomar.


Nationalpolitiskt program

Målen:

1. Att bilda opinion, såväl på nationell som på världsnivå, för den arameiska saken.
2. Att verka för att återerövra det arameiska folkets bortrövade rättigheter; såväl geografiskt som historiskt och kulturellt i Mellersta Östern.
3. Att genom politiska, massmediala och andra medel kämpa för ett arameiskt land i det historiska Aram-landet.
4. Att verka för att rädda det arameiska språkliga,- litterära,- och kulturella arvet från de systematiska och statsorganiserade arabiserings,- turkfierings,- kurdfierings- och islamiseringsprocesserna.
5. Att motverka assimileringen såväl i diasporan som i hemlandet, samt att ständigt verka för att förena det arameiska folket med det nationella målet, nämligen att återvända till aramèernas framtida land med utgångspunkt från Libanon.

Principerna:

1. Aramèerna som folk äger nationens samtliga egenskaper såsom språk, kultur och etnisk identitet. Men det är ett förtryckt folk, vars ursprungliga land är delat mellan ockupationsmakterna.

2. Den arameiska nationen består av medlemmar av följande grupper:

Syrisk Ortodoxa
Syrisk katolska
Syrisk maronitiska
East Syriska (Österns kyrka “nestorianska”, Gamla Österns kyrka & Kaldeisk Katolska)
Latinska (I mellanöstern)
Syrisk protesnatiska
Melkitiska ortodoxa kyrka (I mellanöstern)
Melkitisk katolska (in the Middle East)
Mandeer
Jubb Addinbor , Bakhaabor and Maalulabor (nordöst om Damaskus) Arameer.


Information från hemsida

Vi kan idag konstatera att de traditionella syrianska föreningarna och organisationerna har totalt misslyckats med att värva våra ungdomar och få dem att stanna och känna samhörighet med sitt folk och sin historiska sak. Dessa ungdomar som har växt upp i den fria demokratiska världen och studerat i dess skolor och universitet har börjat kräva mer av sina traditionella institutioner.

Ingen organisation har kunnat svara upp till ungdomarnas förväntningar och kritiska frågor. Ingen har kunnat visa en genomtänkt vision och tydliga mål för framtiden. Många svaga tänkare med fega karaktärer har suttit på viktiga poster med makt att påverka våra ungdomar. Flera ungdomar har på senare år försökt hitta sin plats i historien och gjort egna forskningar för att spåra sina riktiga rötter. Oftast för att komma fram till att namnen ”arameisk” och ”syriansk” är i princip två sidor av samma mynt.

Många ledare till organisationer som bär på det syrianska namnet har börjat känna sig hotade av den arameiska benämningen, särskilt som de ser att detta namn vinner mer och mer popularitet bland vårt folk och på internationella arenor. Det som händer idag är ett brott mot den historiska arameiska benämningen av vårt folk.

De olika ledarna här och där gör allt för att sudda bort detta namn och ersätta det med olika varianter, såsom syrianer, assyrier, kaldéer m fl. De har börjat sluta använda den arameiska benämningen i dess tidskrifter och föreningar och dessutom börjat sända propaganda i TV-stationen Suryoyo SAT som till stor del finansieras av vårt folk som bor runt om i världen och som tror på det arameiska namnet.

Idag vänder vi oss till er alla ledare inom olika institutioner och organisationer med en vädjan om att återanvända den rätta benämningen. Vårt namn är inte till salu! Man kan helt enkelt inte köpslå om ett folks identitet! Om ni skäms över det idag, kommer vårt folk att skämmas över er i framtiden. Vi vädjar till er att fånga ert sunda förnuft och acceptera rådande fakta! Vårt hopp vilar ändå på folket och vi är övertygade om att våra ungdomar kommer att göra det enda rätta i slutändan och anta det arameiska namnet såsom det enande namnet som kan inkludera alla våra grupper under ett och samma tak.


Referenser