WeKurd

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

WeKurd, akronym för Welatparêzên Kurdistanê (svenska: Kurdiska Patrioter). Kurdisk nationalistisk intresseorganisation med lobbygrupper som arbetar med att föra upp den kurdiska frågan på den politiska dagordningen i Sverige. WeKurd presenterar på sin webbplats ledande kurdiska nationalister representerandes svenska politiska partier som kandiderar för den svenska Riksdagen, såsom Ismail Osman (fp) och Jabar Amin (mp).


Kurdisk nationalism

WeKurd arbetar aktivt med den kurdiska frågan på olika politiska plan i Sverige. Arbetet har lett till att antal samarbetsorganisationer som redovisas på WeKurd:s webbplats:

  • Rädda barnen
  • Röda korset
  • Palmecentret
  • EU
  • WHCR
  • WWF

Den 14 september 2008 hölls ett seminarium under parollen Kurdisk nationalism i diaspora. Arrangör var Unga Kurders Nätverk (UKN), en gren inom de kurdiska nationalisternas lobbygrupper verksamma i Sverige. Nätverket omfattar även KSAF (kuridsk student- och akademikerorganisation med lokala grupper i olika svenska städer), KSF (Kurdistans studentförbund i Sverige), KUFS (Kurdiska ungdomsförbundet i Sverige), Lawan (Kurdistans demokratiska ungdomsförbund i Sverige), Lawan (Östra Kurdistans demokratiska ungdomsförbund), KCR (Koma Ciwanani Rojhilat), Ungkurd, Wekurd samt Zanîn. Ett 50-tal närvarade för att lyssna till Dr. Khalid Khayati som "gick igenom vad nationalism betyder och vilka olika innebörder det kan ha". Under seminariet diskuterades även Ingmar Karlssons bok om Kurdistan, Landet som icke är då "detta var en av faktorerna till den senaste tidens debatter i svensk media kring kurdiska ungdomars förhållande till nationalism".

Svenska partiers inställning till den kurdiska nationalismen

WeKurd presenterar på sin webbplats ett antal frågor som har ställts till representanter för ett antal svenska partier. För Vänsterpartiet har Lars Ohly, Ann-Margarethe Livh, Anders Neergaard, Anna Hövenmark samt Camilla Sköld Jansson svarat. För samma frågor ställda till Socialdemokraternas har Socialdemokraternas central svarat. Sverigedemokraterna representerades av Mattias Karlsson och Martin Kinnunen. Marc Abramsson svarade för Nationaldemokraternas räkning och Christian Engström svarade för Piratpartiet.

Information från webbplats

"WeKurd är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bildades på initiativ av några unga kurdiska studenter och akademiker som ett svar på de ökade drabbningarna i Kurdistan, men också för att fungera som en länk mellan kurderna i diasporan och i Kurdistan".


Källor