Israellobbyn

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Israellobbyn är ett politiskt begrepp som används för att beskriva inflytelserika grupper som arbetar med olika frågor till stöd för staten Israel. Ordet syftar inte till en specifik grupp eller organisation utan till olika grupper, organisationer och individer med inflytande inom media, politik och kultur. Begreppet Israellobbyn är att betrakta som ett samlingsnamn för alla som bedriver lobbyverksamhet för staten Israels intressen.


Kritik mot Israellobbyn

I den offentliga, politiska debatten har det framförts kritik mot det inflytande Israellobbyn anses ha. Kritikerna menar att inflytandet inte står i proportion till länders demografiska sammansättning och att den inte är balanserad i förhållande till brott som staten Israel anklagas för. Vidare anses Israellobbyn ha en tydlig sionistisk agenda som beskrivs som "mycket pro-israelisk".

Argumenten avfärdas dock som grundlösa av representanter som säger sig inte representera Israellobbyn, något som uppfattas som en motsägelsefull paradox av kritikerna. Samma kritiker menar dock att man kan "locka fram" Israellobbyn med uttalanden eller artiklar kritiska mot staten Israel och att dom på så vis gör sig synliga eftersom Israellobbyn förnekar sin egen extistens.

Utpekade representanter för Israellobbyn i Sverige

Det råder ingen full konsensus om vem eller vilka som representerar Israellobbyn i Sverige. Dock är det inte ovanligt att vissa grupper, organisationer och företag sammankopplas med det som uppfattas som Israelllobbyn. Exempel på dessa är:

Utpekade representanter för Israellobbyn i USA

The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy

Det politiska klimatet i USA skiljer sig något från Sverige där verksamheten med en pro-israelisk lobbyverksamhet sker mer tydligt. En av USA:s mest inflytelserikaste lobbygrupper är den pro-israeliska AIPAC.

I ett framträdande i Fox News i juli 2010 berättade den amerikanske ägaren av New York Daily News, Mortimer Zuckerman, att han hade skrivit ett av president Barack Obamas tal. Zuckerman har varit ordförande för Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations och beskrivs av den israeliska tidningen Haaretz som en person som "visits Israel often and is involved in a number of Jewish and Israeli causes".

The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy är namnet på en bok (2007, ISBN 0-374-17772-4) skriven av John Mearsheimer, professor i politiska studier vid University of Chicago och Stephen Walt, professor i internationella relationer vid Kennedy School of Government på Harvard University.

Internationellt

Augusti 2010 framkom det uppgifter i såväl amerikansk som israelisk press att det internationella uppslagsverket Wikipedia var föremål för sionistiska lobbygrupper. New York Times, The Guardian och den israeliska tidningen Haaretz rapporterade om utbildningar i Wikipedia-editering som hade hållits i Jerusalem i syfte att framställa information ur ett perspektiv som var korrekt ur israelisk synpunkt.

EU:s handelskommissionär Karel De Gucht i september 2010 i den belgiska radiostationen VRT uttalade sig om den "judiska lobbyn" i USA blev han kritiserad av Moshe Kantor, ordförande för European Jewish Congress. Kantor menade att det var förtal att judiska grupper har ett stort inflytande över politiken och att Guchts uttalande var "antisemitiskt". European Jewish Congress krävde omedelbara åtgärder och en ursäkt från Gucht.

Helen Thomas, en libanesisk journalist och författare bosatt i USA, skapade uppståndelse då hon i ett uttalande juni 2010 då hon till en rabbin ansåg att judar borde lämna Palestina: "get the hell out of Palestine and go home to Poland, Germany and America and everywhere else." I en artikel publicerad i Kansas City Star den 2 december 2010 bemötte Thomas den kritikstorm och uppståndelse hennes tidigare uttalande hade åstadkommit: "I can call a president of the United States anything in the book, but I can’t touch Israel, which has Jewish-only roads in the West Bank,” Thomas said. “No American would tolerate that — white-only roads". [...] "Congress, the White House and Hollywood, Wall Street are owned by the Zionists. No question, in my opinion,” she said. “They put their money where their mouth is. We’re being pushed into a wrong direction in every way".

Read more: http://www.kansascity.com/2010/12/02/2493818/helen-thomas-says-zionists-control.html#ixzz17ecyf62G

Videogalleri

Referenser

Flag of Israel.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sionism