Afrosvenskarnas riksförbund

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Afrosvenskarnas riksförbund (ASR), är en nationalistisk organisation och lobbygrupp som tillvaratar intressen för afrikaner bosatta i Sverige. Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, bildades 1990 och består av fem regionala avdelningar i Malmö, Göteborg, Stockholm, Jönköping och Umeå. Ordförande är Mykabela Sabuni, farbror till Nyamko Sabuni. I stadgarna beskriver förbunet att huvuduppgiften är att arbeta for att skapa en meningsfull tillvaro för de afrikaner som bor i Sverige. ASR erhöll från Ungdomsstyrelsen 283 581 kronor i statliga bidrag under år 2010 för sin verksamhet. Organisationen anmälde i augusti 2013 Pridefestivalen för Hets mot folkgrupp.


Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln

ASR har tillsammans med ett par andra organisationer tagit fram ett utbildningsmaterial som vänder sig till elever i årskurs 7 till 9 samt gymnasiet. Materialet syfter till att utbilda elever om Sveriges inblandning i den transatlantiska slavhandeln. ASR har valt att utelämna det judiska inflytandet i slavhandeln.

Kritik mot ordet Neger

I en artikel publicerad i Sydsvenskan den 24 januari 2011 riktar ASR:s Mariam Carlsson Kanyama kritik mot användandet av ordet Neger i barnboken Ture Sventon. Anledningen ska enligt Kanyama vara att det kan uppfattas som ett rasistiskt begrepp som därmed borde föranleda förändringar i det svenska kulturarvet. Bloggare har påpekat att samhällsdebatten inte har angripit den bland ungdomar populära rap-musiken som regelbundet använder sig av ordet Nigger i texter.

Information från webbplats

att genom konstruktiva verksamheter främja en god kontakt och relation mellan afrikaner och andra grupper i samhället och verka för att stärka den afrikanska gruppens samspel och delaktighet i det svenska samhället.
att bedriva förebyggande verksamhet riktad till afrikanska ungdomar i riskzon.
att aktivt medverka i debatt och opinionsbildning kring de frågor som rör förbundets intresseområden.
att verka för ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan organisationer I Sverige och Europa i syfte att främja den afrikanska gruppens intressen.
att aktivt bekämpa afrofobi, islamofobi, diskriminering och rasism.
att aktivt arbeta för att stödja behövande grupper i Afrika.


Se även

Källor