Svenska Samernas Riksförbund

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Svenska Samernas Riksförbund, (SSR) är en nationalistisk intresseorganisation och lobbygrupp för rennäringen och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte är att tillvarata och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling. SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer anslutna till samebyar eller sameföreningar. Riksförbundets uppgifter är fastställda av Landsmötet i dokumentet Vision 2000. SSR bildades i Jokkmokk 1950.


Vision 2000

  • Ge service till medlemmarna
  • Driva näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor
  • Juridisk rådgivning och handläggning
  • Opinions- och lobbyarbete
  • Företräda samebyarna
  • Besvara remisser
  • Ansvara för beredning och handläggning av kulturfrågor

Se även

Källor