Syrianska Riksförbundet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Syrianska Riksförbundet

Syrianska Riksförbundet (SRF), är en nationalistisk organisation som representerar den etniska gruppen syrianer/arameer bosatta i Sverige. SRF:s ambition är enligt egna uppgifter att tillvarata den syrianska folkgruppens intressen, behov och identitet på den sociala, kulturella, idrottsliga och politiska nivån. Ordförande sedan mars 2010 är Arzu Alan. Bahro Suryoyo är namnet på förbundets medlemstidning. Den 10 maj 2004 startades Syrianska Företagsnätverket, ett projektet för att skapa ett utökat samarbete mellan syrianska företagare.


Historia

De syrianska/arameiska föreningarna i Sverige är medlemmar i Syrianska Riksförbundet (SRF) som bildades 1978. Idag har förbundet 27 aktiva medlemsföreningar utspridda över Sverige. Syrianska Ungdomsförbundet (SUF) bildades 1992 och var innan frigörandet från moderorganisationen och ungdomssektion. Idag har ungdomsförbundet 45 medlemsföreningar. Tillsammans har båda förbunden cirka 35 000 medlemmar. Båda förbunden har sina säten i Södertälje.

Målsättning

Förbundet är en fristående demokratisk organisation som har till ändamål att tillvarata och främja syrianska folkets intressen, vad gäller etniska, kulturella, språkliga och sociala frågor. Förbundets syfte är också att representera den syrianska folkgruppens intresse vid olika forum.

 • att tillvarata den syrianska folkgruppens och dess organisationers intressen på det nationella planet inom flera områden
 • att engagera och skapa förutsättningar för den syrianska folkgruppen och dess lokala föreningar att utvecklas och integreras i det svenska samhället
 • att representera och bevara den syrianska folkgruppens kultur, språk, identitet och organisationer

Syrianer - kort historisk överblick

Syrianer betraktas som en statslös etnisk grupp utan eget land. Syrianska Riksförbundet sammanfattar folkets bakgrund: "Sedan 300 e.kr. lever syrianerna utan en egen stat. Vid det osmanska rikets sönderfall efter första världskriget ville segermakterna upprätta en ny ordning i Mellanöstern. Kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien delade upp området utan hänsyn till etniska folkgrupper. De ritade en ny karta över området och skapade nya länder såsom Syrien, Irak, Libanon, Jordanien o.s.v. De gränser som drogs upp åtskiljer inga "nationalstater". Tvärtom, har gränserna dragits tvärs igenom folkgrupper snarare än mellan dem. Mellanösterns moderna gränser har styckat syrianernas landområde och splittrat folket, som idag lever under svåra förhållanden i dessa länder".

Samarbetsorganisationer

Syrianska Riksförbundet har har samarbete med ett antal organisationer i Sverige som hjälper förbundet med frågor rörande verksamheten.

 • SUA
 • SUF
 • Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
 • NGO
 • Syrianska Nätverket i Sverige (SNS)
 • Syrianska lokala Föreningar i Sverige
 • Syrisk-ortodoxa Kyrkan
 • Rädda Barnen
 • Integrationsverket
 • Migrationsverket
 • Olika kommuner, ex. Södertälje, m.fl.
 • SUA:s Europakommitté
 • SOKU
 • Representanter för Sveriges Riksdag
 • Representanter för Sveriges regering
 • Representanter för SAAF föreningarna
 • Norsborg Centrum Fastighet AB
 • Högskolor/Universitet
 • Utrikesdepartementet
 • Folkhälsoinstitutet
 • Kulturdepartementet
 • Skattemyndigheten
 • Riksantikvarieämbetet
 • Politiska partier
 • Maronitiska kyrkan

Referenser