Kommun

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Kommun, av latinets communis med betydelsen gemensam är en typ av offentligrättslig juridisk person som omslutar de som utgör kommunens medlemmar. En kommun fungerar administrativt som ett territoriellt avgränsat område och enhet för lokalt självstyrelse. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd där, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt där.


Ej frivillig sammanslutning

Sverige är indelat i kommuner enligt Kommunallagen (1991:900) 1 kap 1 §. Därför är en kommun ingen frivillig sammanslutning.

Tvunget medlemsskap

Det är inte frivilligt att ingå i en kommun utan utgör man kommunmedlem enligt Kommunallagen (1991:900) 1 kap 4 § så är man medlem.

Territoriellt underlag

Rätt att uttaga skatt

Underkastad en viss statlig kontroll

Källor