Henri Roques

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Henri Roques

Henri Roques., fransk revisionist (födelsedata okänt). Den 15 juli 1985 lade Roques vid universitetet i Nantes fram en doktorsavhandling i vilken han analyserade de s.k. Gerstein-rapporterna, en grupp om sex stycken hand- och maskinskrivna dokument tillskrivna Kurt Gerstein, en tysk SS-officer som togs tillfånga av de allierade i Frankrike 1945. I fångenskap skall Gerstein ha författat en rad "rapporter" på franska såväl som tyska i vilka han hävdar att han bevittnat en massgasning av judar i Belzec i Polen 1943. I rapporterna säger sig också Gerstein samma år ha kontaktat Vatikanens tyska beskickning och en svensk diplomat i Berlin, Baron von Otter, med uppgifter om massgasningar. Gerstein dog i häkte under oklara omständigheter 1945.

Roques var den förste som slog fast att det existerar inte mindre än sex olika versioner av Gersteins "rapport", något som tidigare negligerats eller kringgåtts av ortodoxa historiker och levnadstecknare. Roques demonstrerar i sin avhandling hur de olika versionerna är sinsemellan motstridiga på flera punkter och att två av dem inte ens är skrivna av Gerstein. Roques pekar också på de många orimligheterna i Gersteins rapporter (750 människor ihopträngda i en gaskammare om 25 kvadratmeter, 25 miljoner människor mördade av nazisterna bara i Treblinka, Belzec och Sobibor, 40 meter höga berg av skor och kläder, massgasningar i vallgravar et cetera) och visar hur dessa passager i rapporterna tagits bort eller rentav skrivits om när de citerats av etablerade historiker.

Avhandlingen godkändes och Roques tilldelades sin doktorsgrad. Detta ledde dock till skandalskriverier i franska media, där ortodoxa historiker som Pierre Vidal-Naquet och Georges Wellers smutskastade Roques och hans avhandling. Intervention från högre ort, närmare bestämt den dåvarande utbildningsministern Alain Devaquet, ledde till att Roques doktorsgrad drogs tillbaka i juli 1986. Beslutet applåderades bland annat av Simon Wiesenthal Center i Los Angeles.

En engelskspråkig översättning av Henri Roques avhandling publicerades 1989 som The "Confessions" of Kurt Gerstein av Institute for Historical Review.

Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Externa länkar