Brev från nollpunkten

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Brev från nollpunkten, är en bok skriven av Peter Englund, publicerad 1996. Boken är en samling historiska essäer och skildrar olika händelser under 1900-talet, från första världskriget, politisk terror i Sovjetunionen, Förintelsen, andra världskriget och atombomberna över Hiroshima och Nagasaki.


Förintelsen

I boken behandlar Englund ämnet Förintelsen. Englund skriver i sin bok att hår från judar användes för att tillverka madrasser. Englund stödjer sina uppgifter på vittnet Kurt Gerstein:

"...Gerstein och de två andra följde nu efter de nyanlända när de vallades bort... Leden av nakna människor fördes bort mot en intilliggande barack som mätte cirka 15 x 30 meter. De nakna männen och pojkarna förblev utanför. Kvinnorna och flickorna styrdes in i den; inne i baracken fanns ett hundratal trästolar och de beordrades att sätta sig ned. Tigande ”arbetsjudar” började med väl inövade, mekaniska rörelser att klippa av dem håret. Processen var enkel: två tre klipp med saxen varefter sjoken med hår trycktes ned i stora potatissäckar. (En av SS-männen som gjorde tjänst där sade till Gerstein att håret ”var avsett för något specialändamål i ubåtarna, för tätningar eller liknande” – i själva verket användes det som stoppning i madrasser.)... Andra steget i processen var slutfört i och med klippningen. Nu tog en tredje vid... Grovklippta kvinnor och flickor kom ut från baracken och förenades med leden av väntande män och gossar. Så sattes de alla i rörelse av ropande vakter..."

Källor

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen