Eva Mozes Kor

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Eva Mozes Kor.
Fotografi från Birkenau i januari 1945. Flickan längst till höger uppges vara Eva Mozes Kor.
Eva Mozes Kor pekar ut sig själv på ett fotografi.

Eva Mozes Kor, född den 30 januari 1934 i Portz, Rumänien. Judisk Förintelseöverlevare, författare, före detta regementsförvaltare i den israeliska armén och pensionerad fastighetsmäklare. Tvillingsyster med Miriam Mozes Zeiger. Grundare av CANDLES ("Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors") år 1984 och CANDLES Holocaust Museum and Education Center år 1995. Poträtterad i dokumentärfilmen Forgiving Dr. Mengele. Under andra världskriget internerad i Auschwitz-Birkenau. Kor är ett av barnen som figurerar på fotografier i samband med att Auschwitz intogs av Röda armén den 27 januari 1945. Flyttade efter kriget till Israel och bosatte sig i Tel Aviv. Gifte sig 1960 med Michael Kor, även han en judisk Förintelseöverlevare, som var på besök i Israel. Paret Kor flyttade därefter till USA och Terre Haute, Indiana. Kors vittnesmål används i dokumentärfilmen Auschwitz: Inside the Nazi State.[1]

Vittnesuppgifter

Kor väntade med sina vittnesuppgifter fram till 1980-talet då hon grundade organisationen CANDLES. Det började med att amerikansk TV visade TV-serien Holocaust. Med hjälp av den egna organisationen och dess museum har Kor sedan spridit sina erfarenheter via föreläsningar och utbildningar. Kor uppger att hon och hennes tvillingsyster Miriam utsattes för medicinska experiment av Josef Mengele. Experimenten ska enligt Kor ha haft en långtidseffekt eftersom hennes syster Miriam avled först 1993 i sviterna av njurproblem, direkt kopplade till experimenten.[2] Under en föreläsning inför Wabash College den 13 september 2007 uppgav Kor att hon gick på toaletten redan första natten i Auschwitz. Nere i toaletten låg tre döda barn med ögonen fortfarande öppna. Kor uppgav även att Mengele injicerade någonting okänt i hennes högra arm samtidigt som han tog blod ifrån den vänstra. Mengele ska sedan ha gett henne "två veckor kvar att leva".

Kor har även uppgivit att hon sett tvillingar som blivit ihopsydda, rygg-mot-rygg.[3][4][5][6][7]

Kors museum förstört

Kors museum i Indiana brann ned i november 2003. En koppling gjordes till Timothy McVeigh som avrättades i Terre Haute 2001.[8] Någon klar koppling har inte påvisats, men insinuationer gjordes att dådet mot Kors museum skulle vara någon form av hämndaktion för avrättningen av McVeigh.

Revisionistisk kritik

Kor har kritiserats bland annat för att göra ekonomisk vinning på sina upplevelser under Förintelsen. Kritiken består även av att hennes redogörelser inte anses ha speciellt hög trovärdighet och att hon inte har bemödat sig själv med att kontrollera varifrån hennes berättelser härstammar.

Efter sin systers död 1993 kom Kor i kontakt med Hans Münch som tjänstgjorde som läkare i lägret. Münch medverkar i dokumentärfilmen The Last Days of the Big Lie där han träffar Renee Firestone som anklagat Münch för att ha utfört medicinska experiment på henne. Det visar sig emellertid att dokumenten i Auschwitz arkiv finns kvar och att de visar att Münch tog avföringsprov på Firestone, avföringsprov som lyckligtvis visade sig vara negativa. Münch tog samma prover även på Irene Zisblatt.

Kor har uppgivit att hon såg tre döda barn i botten av en toalett. Vittnesredogörelser där barn gömmer sig i toaletter anses härstamma från Steven Spielbergs film Schindler´s List från 1993. Filmen innehåller en scen där flera barn hoppar ner i en toalett för att gömma sig. Innan filmen hade premiär förekom inga liknande vittnesmål. Efter 1993 har dock flera vittnen, bland annat Benjamin "Benny" Grünfeld, Stephan B. Ross, Anita Schorr och Helen Schwartz berättat om liknande erfarenheter. Birkenau drabbades flera gånger av omfattande epidemier av tyfus som skördade många liv. Lägeradministrationen vidtog rigorösa åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Bland annat fick fångar genomgå desinfektioner och oftast rakades håret av för att hindra löss från att sprida sjukdomar. I desinfektionskammare användes Zyklon B för att behandla kläder, sängkläder och andra tillhörigheter. Andra vittnen har uppgivit i sina vittnesmål att de kämpade hårt för att få vara nära sina barn då de anlände till lägret. Det anses då osannolikt att Kor ska ha hittat tre döda barn i botten av en toalett, barn som inte saknades av några föräldrar och eftersöktes vid tidpunkten.

Legenderna om Josef Mengele är många. Den världskände läkaren uppges bland annat ha haft en vägg täckt med ögon och sytt ihop tvillingar. Fullt friska vittnen har uppgett att de injicerades med kemikalier i ögonen, ett ingrepp som i normala fall hade skadat ögonen för resten av livet på vilken människa som helst. Mengele ska enligt somliga vittnen ha varit immun mot cyanväte och personligen gått in och hämtat fångar i rum som sägs ha varit homicidala gaskammare. Mengele ska även själv ha kastat barn in i ugnar samtidigt som han nynnade melodier från Mozart och Wagner och han ska ha haft en hund med absolut gehör som bet alla fångar som sjöng eller spelade falskt. Den revisionistiska kritiken om Josef Mengeles förehavanden har varit mycket hård och det mesta har avfärdats som fantasier, rykten och hörsägen - en uppfattning som fick tidigt stöd från den judiske författaren Samuel Gringauz.

Kor menar att hennes syster, som avled 1993, gjorde det på grund av injektioner Mengele gav henne 1944-1945. Revisionister menar att det är högst osannolikt att Mengele injicerade något i Miriam, eller utförde något annat experiment, som hade en så pass fördröjd effekt att hon avled 48 år senare.

Bibliografi

  • Echoes from Auschwitz: Dr. Mengele's Twins: The Story of Eva and Miriam Mozes (ihop med Mary Wright) - 1995
  • Surviving the Angel of Death: The Story of a Mengele Twin in Auschwitz (ihop med Lisa Rojany Buccieri) - 2009

Referenser

Externa länkar