Ellis Island

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Ellis Island
Avlusningskammare
Krematoriebyggnad

Ellis Island är en ö mellan New York och New Jersey i mynningen där Hudson River möter Atlanten. Strax söder om Ellis Island står Statue of Liberty. Ellis Island har sitt namn efter Samuel Ellis, en handelsman som bland annat drev ett värdshus på ön. Samuel Ellis sålde ön till staten New York år 1808.


Ankomstplats för invandrare

År 1890 anlades de första byggnaderna på Ellis Island avsedda för de invandrare som kom till USA med båt. Ön utvidgades med fyllnadsmassor från bland annat tunnelbanebygget i New York. Den 1 januari 1892 öppnades ön för sitt tilltänkta användningsområde och den officiellt första inskrivna invandraren var den irländska flickan Annie Moore, 15 år, från Cork på Irland. Redan det första året passerade 450 000 invandrare immigrantstationen på Ellis Island. Mellan åren 1892 och 1954, då verksamheten upphörde på ön, beräknas cirka tolv miljoner ha passerat stationen. Den officiellt siste var den norske sjömannen Arne Peterssen.

Koncentrationsläger under världskrigen

Under första världskriget sjönk antalet immigranter till USA. United States Navy och Army Medical Department internerade suspected alien radicals som ett resultat av "Red Scare" som har sin förklaring i den ryska revolutionen. Hundratals deporterades även då dom ansågs utgöra ett hot mot staten. När USA gick in i andra världskriget år 1941 kom Ellis Island att tillfälligt användas som ett koncentrationsläger för tyskar, italienare och japaner. Lägret inhyste uppemot 7000 fångar under krigsåren.

Gaskammare och krematorier

Invandrarna som ankom New York förde ofta med sig sjukdomar som vållade besvär för immigrationsmyndigheterna i USA. Båtturen från Europa för många gånger fattiga immigranter varade i flera dagar och sjukdomarna som ofta spreds via loppor och löss behövde behandlas innan tillstånd kunde utfärdas för vidare färd inom landets gränser. På Ellis Island behandlades immigranterna därför med de procedurer som sedvanligt är för att förhindra spridning av dessa sjukdomar. I avlusningskammare gasades kläder för att på ett effektivt sätt döda de smittbärande insekterna. Trots de livsuppehållande åtgärderna avled många människor. I en krematoriebyggnad brändes kropparna av de avlidna.

Det har från revisionistiskt håll påpekats att anläggningen på Ellis Island och dess byggnader och utrustning uppvisar påtagligt många likheter med de anläggningar som anlades i Tyskland och Polen under andra världskriget. Bland annat menar revisionisterna att de avlusningskammare och krematorier som användes är i det närmaste identiska med de avlusningskammare för bekämpning av tyfus som än idag finns i koncentrationslägret Auschwitz.

Bildgalleri

Wtc-gz2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Revisionism
Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Källor