Werner Pötschke

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Werner Pötschke

SS-Sturmbannführer Werner Pötschke (eller Poetschke), född den 6 mars 1914, död den 24 mars 1945 (stupad), var en tysk officer i Waffen-SS under andra världskriget. Pötschke tjänstgjorde i divisionen Das Reich som spaningsofficer och i Leibstandarte som pansarofficer. Han deltog i striderna på östfronten, bland annat runt Moskva, Normandie, Ardenneroffensiven och Ungern. Den 15 mars 1945 förlänades han med eklöven till sitt riddarkors, och stupade nio dagar senare.

Spaningsofficer

Werner Pötschke föddes i den belgiska huvudstaden Bryssel och gick 1935 med i SS-VT. Efter sin befordran till officer, SS-Untersturmführer, den 12 mars 1938 började han tjänstgöra som plutonsbefäl i SS-Standarte Der Führer där han ledde dess pansarspaningspluton. Inför fälttåget i Polen 1939 förflyttades han till stabskompaniet i SS-Aufklärungs-Abteilung som var en del av experimentdivisionen Panzer-Division Kempf.

Under fälttåget i väst 1940 ledde Pötschke en pluton i spaningsbataljonen som nu tillhörde SS-Verfügungs-Division (som senare bytte namn till SS-Division Das Reich). Han deltog även i fälttåget på Balkan våren 1941 och operation Barbarossa sommaren 1941.

SS-Division Das Reich hade svåra förluster under vinterstriderna runt Moskva 1941/1942 och i februari lämnade större delen av divisionen fronten och förflyttades till Frankrike för återuppbyggnad. Kvar stannade en stridsgrupp som fick namnet Kampfgruppe Ostendorff och Pötschke fick leda dess spaningsförband. När stridsgruppen återförenades med resten av divisionen i juni 1942 fick han åter befälet över spaningsbataljonens 1. kompani.

Disciplinär överträdelse

I januari 1943 utbildades Pötschke vid pansarskolan i Paris där han gick en kurs för blivande bataljonsbefälhavare och fick stridsvagnsutbildning. Efter utbildningen återvände han till sitt kompani som hade förstärkts med en pluton från det upplösta Schnelles-SS-Schützen-Regiment Langemarck. Under denna tid anmäldes Pötschke för att missbrukat sin befälsställning, Missbrauch der Disziplinar Strafbefugnis. Han hade utsatt de nyanlända soldaterna för en behandling som enligt den officiella rapporten varken var mänsklig eller militärisk. Rapporten menade att han överskridit sina befogenheter som befälhavare. Denna överträdelse låg honom sedan i fatet för framtida befordningar och han hölls länge kvar som kompanibefäl.

Pansarofficer i Leibstandarte

Den 8 april 1943 förflyttades Pötschke till SS-Panzergrenadier-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler där han blev befälhavare för 1. kompaniet [1] i dess pansarregemente som var under uppsättning i Grafenwöhr och Erlangen. Delar av Leibstandartes pansarregemente hade förflyttats för att bilda kärnan i den nyuppsatta divisionen 12. SS-Panzer-Division "Hitlerjugend", så det höll på att sättas upp på nytt med Pantherstridsvagnar. För att ytterligare bekanta sig med de nya Tiger- och Pantherstridsvagn]]arna gick Pötschke en månadslång kurs i Wünsdorf i april/maj.

I augusti stred Pötschke i Italien och i november skickades divisionen tillbaka till östfronten. Under strider vid Kamenez-Podolsk-fickan i december utmärkte Pötschke sig och det bidrog till att han den 4 juni 1944 förlänades med riddarkorset.

Normandie och Ardennerna

Pötschke deltog under striderna i Normandie sommaren 1944 och Leibstandartes pansarregemente blev hårt åtgånget. Framåt sensommaren fick han tillfälligt befälet över resterna av det slitna regementet, då han han var den högst rankade och mest erfarna officeren som fanns att tillgå.

Under Ardenneroffensiven ledde Pötschke I. bataljonen ur Leibstandartes pansarregemente. Bataljonen var på grund av tidigare förluster en sammanslagning av fyra kompanier från båda bataljonerna och var under offensiven en del av Kampfgruppe Peiper.

Under ett anfall mot Stoumont irriterade Pötschke sig över att ett av hans kompanier drog sig tillbaka efter att ha utsatts för fientlig pansarvärnseld. Han kontaktade sina officerare och talade om för dem att om någon stridsvagn drog sig tillbaka från striden skulle han personligen skjuta sönder den. Så han beväpnade sig med en Panzerfaust och placerade sig på en lämplig observationsplats och följde striderna. I den följande striden erövrades Stoumont.

I Jochen Peipers rekommendation till Pötschkes eklöv till sitt riddarkors står att hans agerande ledde till att de tog 150 fångar, fyra pansarvärnskanoner, fem tunga pansarvärnskanoner och fyra Shermanstridsvagnar.

Ungern

Divisionen förflyttades i början av 1945 till Ungern och efter sina insatser vid brohuvudet i Gran förlänades Pötschke den 15 mars 1945 med eklöven till sitt riddarkors. Han sårades svårt den 22 eller 23 mars söder om Veszprém när en granatkastargranat slog ner mitt i ett improviserat möte där bland andra Pötschke sårades. Werner Pötschke avled av sina skador den 24 mars 1945.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Referenser

  1. Vissa källor nämner att Pötschke fick befälet över I. bataljonen redan i detta skede.

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget