Tobias Hübinette

Från Metapedia
(Omdirigerad från Tobias Hubinette)
Hoppa till: navigering, sök
Tobias Hübinette
Tobias Hübinette äldre bild

Sam Dol Lee Gunnar Tobias, född 12 augusti 1971 i Sydkorea, är en sydkoreansk adopterad svensk lingvist (språkvetare), journalist, författare och redaktör. Hübinette har varit verksam i vänsterextrema organisationer och var med att grunda stiftelsen Expo. Efter att ha lämnat Expo har han ägnat sig åt forskning. Bland annat om de svenska frivilliga i Waffen-SS, en forskning som kritiserats för felaktigheter.

Akademiska meriter

Hübinette är fil.kand. i iriska vid Uppsala universitet (1991) och fil.mag. i koreanska språket vid Stockholms universitet (2000) och fil.dr. i koreanska vid Stockholms universitet 2005 med avhandlingen Comforting an orphaned nation: representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture. Sedan 2012 är han docent i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola.

Lärare i kritisk rasteori

Från och med hösten 2020 leder Hübinette en kurs i Kritisk rasteori vid Karlstads universitet.[1]

Politik

Vänsterextremism

Hübinette är medlem i och yrkesverksam vid olika organisationer som återspeglar hans övertygelser som syndikalist. Han har varit aktiv i Stoppa Rasismen och grundade 1994 tidningen Expo, där han arbetade fram till cirka 1998.

Mest uppmärksammad har Hübinette blivit för sin bok Den svenska nationalsocialismen -- medlemmar och sympatisörer 1931-45 där 28 000 namngivna svenskar pekas ut som nazistsympatisörer under andra världskriget. Underlaget är en samling medlemsmatriklar, delägare till olika tidskrifter, men också människor som jul- och nyårshälsat hem från Finska vinterkriget och Fortsättningskriget i Finland.

Etnoaktivism

Också hans debattinlägg om internationella adoptioner har väckt uppmärksamhet, då han anser att adoptioner från mindre utvecklade länder till västvärlden är en fråga om ett rasistiskt uttryck för att vita människor kan ta barn från till exempel fattiga koreanska föräldrar. Att det omvända förhållandet inte råder anser Hübinette vara ett bevis för en rasistisk grundsyn i västvärlden. Han anser att det är bättre för barnen att få stanna i sina födelseländer under raslikhet även om barnen inte får en familj där, då nationella adoptioner sällan sker i det koreanska samhället.

Likaså anser han att vita, västerländska mäns giftermål med kvinnor från till exempel Thailand och Filippinerna, även kallat importfruar, är ett uttryck för "undanträngda pedofila böjelser".

Tobias Hübinette skrev följande i tidningen Creol 1996:

"Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!"

I en artikel publicerad på Newsmill den 21 september 2011 uttryckte Hübinette en önskan att förinta svenskar: "För att den vita melankolin en dag ska kunna botas och den svenska vitheten en gång för alla ska kunna annihileras krävs därför att ord som sårar inte längre praktiseras som illokutionära talhandlingar."

I en artikel publicerad i DN den 23 januari 2013 berättade Hübinette att han upplevde ett utanförskap av att vara adopterad och att det "- ... är en stark, existentiell ensamhetskänsla som jag har, oavsett hur många vänner, släktingar eller arbetskamrater jag har".[2] I artikeln framkom även uppgifter att Hübinette trivs med etnisk medvetenhet och har en större känsla av identitet bland den egna befolkningen i Sydkorea: "– Det är en skön känsla av att vara ”hemma”, att ha en självklar existens.",

Kriminell bakgrund

Tobias Hübinette dömdes i maj 1992 av Uppsala tingsrätt för skadegörelse, sabotage och uppvigling till en månads fängelse. Vid denna tid var han aktiv i det trotskistiska partiet Socialistiska Partiets frontorganisation Stoppa Rasismen med bland annat Stieg Larsson, en annan av tidningen Expos grundare och mångåriga medarbetare.

Hübinette blev sommaren 1995 på nytt dömd till en lång rad brott med koppling till hans politiska aktivism. Bland annat hade han mordhotat ledande sverigedemokrater samt även arbetsgivare och föräldrar till dessa. Bedömdes av rätten som psykiskt instabil och dömdes till böter. Han närvarade också när AFA stormade Sverigedemokraternas årsmöte och kastade in syra och gatstenar i möteslokalen i Norrköping 1995.

I tidningen Svartvitt Med Expo berättade han 2000 att han att han brukat våld mot både barn och pensionärer av ideologiska skäl.

År 2006 blev han även gripen för en rad opolitiska mordbränder, bland annat hos sin före detta flickvän och hennes nuvarande sällskap. Hübinette blev åtalad för mordbrand men dömdes slutligen till framkallande av fara för annan, grovt brott.

År 2007 åtalades Hübinette för att ha hotat en jurist, hällt lacknafta genom hans brevinkast och krossat fönster - dock hos fel person. Han dömdes för dessa brott. År 2008 blev han åtalad för olaga hot och genomgick ytterliggare en rättspsykiatrisk undersökning då han uppgivit att han smetat ketchup på sina skinkor och fotograferat detta för att lura ett kriminellt mc-gäng.

Tobias Hübinette mail

Mordet på Anders Gustafsson

Tobias Hübinette har av utredande poliser hörts om det olösta mordet på 16-årige Anders Gustafsson, det så kallade fryshusmordet nyårsnatten 1995. Bevisen har dock inte räckt för ett frihetsberövande. År 2008 i samband med åtalet för olaga hot framkom det att Tobias Hübinette skickat hotfulla mail till personer med anknytning till en fakultet vid Stockholms universitet. I mailet beskriver Tobias Hübinette mordet på Anders Gustafsson. Se bild.

Granskning av Hübinettes forskning

Nedanstående stycke om Hübinette bygger på ett inlägg som publicerades på Internet under slutet av 2006:

Bakgrund

I nr 3 år 2006 av Kungl Krigsvetenskapsakademins handlingar och tidskrift, hade den kände militärhistorikern och officeren Stellan Bojerud en artikel med rubriken ”I gott sällskap”, som handlade om Tobias Hübinette ”forskaren vid Stockholms universitet” som på sin hemsida stoltserar att han i skrift och på Internet har avslöjat 30.000 svenska nationalsocialister. Efter Bojeruds artikel försvann ett av de register som Hübinette lagt upp på Stockholms Universitet hemsida.

Utdrag ur artikel av Bojerud

Stellan Bojerud tar ånyo upp Hübinettes forskningar i oktober/november i en artikel på Internet med rubriken: Var den svenska samhällseliten under krigsåren nazister? Bojerud skriver:


Forskaren vid Stockholms Universitet, Tobias Hübinette, publicerade 2002 en bok med namn på ca 30.000 svenska nazister och har därefter under rubriken ”National Socialism and Fascism” spridit dessa uppgifter på internet över hela världen.

Hübinettes nazi-listor möttes omedelbart av kritik och om detta skriver han själv: ”Ett flertal journalister hängde upp sig på att infiltratörer, antinazister och SÄPO-folk riskerar att finnas med i boken, vilket säkert är sant. Det hade dock varit en övermänsklig uppgift att försöka identifiera dessa, och dessutom ovetenskapligt att ta bort dessa.

Skulle det då vara vetenskapligt att publicera uppgifter som redan befunnits vara oriktiga? Hübinette ansluter sig tydligen till den stalinistiska uppfattningen att det är bättre att tusentals oskyldiga offras än att en skadegörare går fri.

För den som har elementära kunskaper i svensk historia är det inte övermänskligt, utan tvärtom lätt att upptäcka hur absurda Hübinettes listor är, men då dessa sprids över hela världen via internet, är det risk för att de utomlands uppfattas som sanna, inte minst för att de gjorts vid Stockholms Universitet.

En av dem som Hübinette utpekar som nazist är Selma Lagerlöf. Som källa anger han TA-ARAB vilket står för tidningen "Trots Allt och Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm". Trots Allt utgavs av den kände anti-nazisten Ture Nerman, vilket kan synas ge en viss otrovärdighet i anklagelserna mot Selma Lagerlöf.

Men nu börjar sammanhangen bli märkliga. Ture Nerman hade två bröder, konstnären Einar ”solstickan” Nerman och professorn i fornkunskap Birger Nerman. Båda finns med på Hübinettes lista. Den märkliga kopplingen är att Einar Nerman hade illustrerat flera av Selma Lagerlöfs böcker. Vid den tid nazismen möjligen hade någon grogrund i Sverige var emellertid Einar Nerman verksam i USA och bosatt i New York.

Hur Selma Lagerlöf i verkligheten ställde sig gentemot nazismen är väl känt. Sedan nazisterna 1933 kommit till makten i Tyskland bildade Selma Lagerlöf och 139 andra kända svenska kulturpersonligheter varibland prinsarna Eugen och Wilhelm ”Internationella Hjälpkommittén för Intellektuella Flyktingar”, som sökte rädda judiska kulturpersonligheter undan det nazistiska förtrycket. Hennes inställning till nazismen ledde till att hennes dittills så populära böcker bannlystes i Tyskland.

1940, samma år som Selma Lagerlöf avled, lyckades hon och prins Eugen få ut den judiska författarinnan Leonie ”Nelly” Sachs från Tyskland. Nelly Sachs erhöll 1966 nobelpriset i litteratur och avled 1970 i Stockholm. Det kan även noteras att Selma Lagerlöf 1934 deltog i bildandet av Folkpartiet.

Med Selma Lagerlöfs ”naziförflutna” i minnet är det knappast förvånande att återfinna konstnären Anders Zorn på Hübinettes lista. Som motiv anger Hübinette att Zorn 1928 varit medlem i Gymniska Förbundet, vilket emellertid verkar mindre trovärdigt med tanke på att denne avlidit redan åtta år tidigare.

I det av Tyskland 1940 omringade Sverige gällde det att bygga upp motståndsviljan. Detta år bildades Hemvärnet, varvid professorn i konsthistoria Axel Romdahl var en av initiativtagarna. I radioutsändningar uppmanade ”radiomajoren” Arvid Eriksson till motstånd och patriotiska filmer producerades på löpande band, såsom ”Första divisionen” i regi av Hasse Ekman. Givetvis återfinns dessa tre personer på Hübinettes listor.

Professor Israel Holmgren var överläkare vid Serafimerlasarettet i Stockholm och under krigsåren tillsammans med Ture Nerman och Torgny Segerstedt den mest kände antinazisten i Sverige. Israel Holmgren dömdes 1942-43 i en serie dåförtiden mycket uppmärksammade rättegångar för publiceringen av boken ”Nazisthelvetet” först till fyra månaders fängelse, vilket i högsta domstolen nedsattes till två månader. Efter landsomfattande namninsamlingar och manifestationer till stöd för Israel Holmgren blev han slutligen benådad av konung Gustaf V. Likväl utpekar Hübinette Israel Holmgren som nazist.

Hübinette påstår att det skulle ha varit både ovetenskapligt och en övermänsklig uppgift att rensa bort oskyldiga människor från listorna, men en del fall är så uppenbara att det närmast är omöjligt att inte reagera inför dem. Sålunda utpekar Hübinette kronprins Gustaf Adolf – sedermera konung Gustaf VI Adolf – som nazist fastän det är väl känt att denne var ledare för den pro-brittiska falangen inom konungahuset. Även den anglofile prins Bertil finns med på listan fastän han vid den tiden var biträdande marinattaché vid svenska ambassaden i London.

Vid min genomgång av Hübinettes listor har jag funnit hundratals personer, som Hübinette fullständigt grundlöst utpekat som nazister eller sympatisörer. Jag skall emellertid nöja mig med att lyfta fram ytterligare ett namn, nämligen den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss, som under krigsåren var den kanske mest uttalade anti-nazisten i svenska regeringen, men som av Hübinette ändå stämplas som nazist.

Staten har inte skapat människorna utan vi har själva skapat staten. Vi betalar skatt som del i ett samhällskontrakt, där staten som motprestation bland annat skall tillgodose medborgarnas inre och yttre skydd. Samhället har lagar för att bland annat skydda avlidna människor från förtal och värna den frid som bör tillkomma dem. När staten inte skyddar sina medborgare utan tvärtom avlönar den, som sprider förtalet, har staten förlorat en del av sin legitimitet.

Hur kommer det sig att Hübinette opåtalat kan sprida ut över hela världen att den svenska samhällseliten under krigsåren nästan uteslutande bestod av nazister och nazi-medlöpare?

Referenser

Externa länkar

Se även