Folkets Nyheter

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Folkets Nyheter
Fonfront.gif
Logotyp
Namn Folkets Nyheter
Ägare
Grundad
2003
Nedlagd
2008
Huvudkontor
Box 1869, Linköping
Chefsredaktör
Lennart Berg
Ansvarig utgivare
Politisk redaktör
Politisk beteckning
Publikationstyp
Format
Tabloid
Upplagor
15 000 ex.
Språk
Svenska
ISSN

Folkets Nyheter var en etniskt medveten och samhällskritisk tabloidtidning som gavs ut av Nordiska förlaget. Tidningen grundades 2003 av föreningen Svenska Media men övertogs av Nordiska förlaget i slutet av 2004. Redaktör för Folkets Nyheter var Lennart Berg. Tidningen avvecklades den 28 september 2008.

Utöver den rena nyhetsbevakningen innehöll tidningen även en omfattande kulturdel. I Folkets Nyheter har man genom åren kunnat läsa artiklar och krönikor av namnkunniga skribenter som Lars Adelskogh, Jonas De Geer, Guillaume Faye, Nils-Eric Hennix, Henrik Johansson, Kevin MacDonald och Andreas Nilsson.

Beskrivning från Folkets Nyheters webbplats

Folkets Nyheter kan bli tidningen som Sverige har saknat. En tidning med hög utgivningstakt som granskar makthavare och ger tillgång till annan värdefull och svårtillgänglig information, samtidigt som den erbjuder en allsidig nyhetsbevakning.

Genom att prenumerera på Folkets Nyheter kommer Du, om Du vill, att slippa att läsa de etablerade tidningarna, att slippa att stötta dem ekonomiskt, att slippa att läsa mellan raderna bara för att Du vill hålla Dig uppdaterad med vad som händer i världen.

Vi är inte där än dock. Utgivningstakten kommer till en början att vara ganska sporadisk men bli tätare och tätare allt eftersom den finansiella situationen förbättras.

Utgivna nummer av Folkets Nyheter

Folkets Nyheter #1

Folkets Nyheter #1 (PDF)

Utgiven av Svenska Media sommaren 2003. Antal sidor: 16.

 • Ledare
  • Rösta nej! - Lennart Berg
  • Abort på export - Anders Niklasson
  • Avsky USA på rätt sätt - Anders Niklasson
  • Ariel Sharon - en duva? - Anders Niklasson
 • Profilen
 • Nyheter
  • Ny lag om europeisk arresteringsorder - Lennart Berg
  • Våldsamma kravaller i USA - Lennart Berg
  • Analys: Struntfrågor kan avgöra EMU-val - Jan Nederhorst
  • Nationaldagsfirande: Folkfest när ostindiefararen Götheborg sjösattes - Jörgen Skogh
  • Nationaldemokrater tågade genom centrala Stockholm
 • Krönikan
 • Kultur
 • Porträtt - Svensken som upptäckte syret kan ha dött av förgiftning - Jörgen Skogh
 • Korsordet

Folkets Nyheter #2

Utgiven av Svenska Media hösten 2003.

Folkets Nyheter #2 (PDF)

. Antal sidor: 16.

 • Ledare
  • FN kan inte legitimera Irakkriget - Anders Niklasson
  • Sverige måste välja väg - Lennart Berg
 • Inrikes
  • DO vill se mer särbehandling - Lennart Berg
  • Lokalkostnader tredubblades - Björn Herstad
  • Småföretag kan drivas i konkurs - Nicklas Karlsson
  • Staten vill kunna kontrollera nätet
  • Demonstration mot politiskt våld hotades av bombattentat
  • Ökad socialdemokratisk centralisering
 • Gästkolumnen
 • Utrikes
  • Muslimer uppmanas att använda hjärnan - Lennart Berg
  • Fortsatta massakrer på civila
  • Inget Europa utan europeiskt försvar?
  • "Vi åt upp allt utom hans stövlar"
  • "Massförstörelsevapnen hittades på i Texas" - Lennart Berg
 • Profilen - Förläggare med ljus vision (Anders Lagerström) - Jörgen Skogh
 • Kultur
 • Porträtt - Han hade första telefonen i barndomskojan på gården - Jörgen Skogh
 • Korsordet

Folkets Nyheter #3

Folkets Nyheter #3 (PDF)

Utgiven av Svenska Media sommaren 2004. Antal sidor: 12.

Folkets Nyheter #4

Folkets Nyheter #4 (PDF)

Utgiven av Nordiska förlaget våren 2005. Antal sidor: 16.

Folkets Nyheter #5

Folkets Nyheter #5 (PDF)

Utgiven av Nordiska förlaget sommaren 2005. Antal sidor: 16.

Folkets Nyheter #6

Folkets Nyheter #6 (PDF)

Utgiven av Nordiska förlaget hösten 2005. Antal sidor: 16.

Folkets Nyheter #7

Folkets Nyheter #7 (PDF)

Utgiven av Nordiska förlaget december 2005, före Salemmanifestationen. Antal sidor: 16.


Folkets Nyheter #8

Folkets Nyheter #8 (PDF)

Utgiven av Nordiska förlaget maj 2006. Antal sidor: 16.

Folkets Nyheter #9

Folkets Nyheter #9 (PDF)

Utgiven av Nordiska förlaget oktober 2006. Antal sidor: 16.

Folkets Nyheter #10

Folkets Nyheter #10 (PDF)

Utgiven av Nordiska förlaget december 2006. Antal sidor: 16.

Folkets Nyheter #11

Folkets Nyheter #11 (PDF)

Utgiven av Nordiska förlaget februari 2008. Antal sidor: 16.

Information om avvecklingen av Folkets Nyheter

Folkets Nyheter bereder plats åt ny satsning

Folkets Nyheter avvecklas. Istället väljer Nordiska förbundet att satsa på en ny tidning i magasinformat. En tidning som är tydligare målgruppsfokuserad, mer i linje med vår övergripande strategi och bättre anpassad för de utmaningar vi står inför idag.

När det i januari 2008 beslutades att Nordiska förbundet skulle försöka återuppta utgivningen av Folkets Nyheter, var det under andra förutsättningar än de som råder idag. Sedan dess har Nordiska förbundets ideologiska och strategiska profil förtydligats och fördjupats. Nya begrepp och koncept har lanserats och behöver förklaras och populariseras.

Nordiska förbundet har för avsikt att fortsätta etablera och sprida vårt ideologiska koncept, som ett led i vårt arbete för att skapa en ny motkultur för etniskt medvetna nordbor. En motkultur betydligt bättre anpassad för 2000-talets situation och omvärld än de tidigare ansträngningar som gjorts i denna riktning. Vi har därför bedömt att det behövs en tidning som mer effektivt kan kommunicera ut våra visioner och strategier till de målgrupper vi vill fokusera på att nå just nu.

Ett annat tungt vägande skäl till att vi omvärderat Folkets Nyheters syfte och möjligheter är relaterat till den tidigare uttalade målsättningen att kvalificera oss för presstöd. Vi har efter noggrant övervägande konstaterat att de omfattande resurser en sådan satsning kräver, skulle göra betydligt större nytta inom andra verksamhetsområden. Med anledning av detta, tillsammans med det faktum att nyhetstidningar i pappersformat börjar bli mer och mer otidsenliga, går det därför inte längre att motivera denna resurskrävande och chansartade satsning. Som en logisk följd har vi gjort bedömningen att Folkets Nyheter inte är rätt kort att satsa på i den fas Nordiska Förbundet befinner sig i nu, utan att en annan typ av publikation, mer välanpassad till de målgrupper vi har i vår omedelbara närhet, istället är lämpligare ur strategisk synvinkel.

Mot bakgrund av dessa insikter lägger vi således Folkets Nyheter på is. Det är inte omöjligt att ett liknande tidningsprojekt kan komma att återupptas i framtiden, men i så fall i ett betydligt senare skede i vår mediepolitiska strategi då det blir aktuellt att bedriva en bredare opinionsbildning.

Rent praktiskt för er som sedan tidigare är prenumeranter på Folkets Nyheter, innebär detta att ni får er prenumeration omvandlad till en prenumeration på det nya magasinet. På samma sätt fungerar det för er som sedan tidigare är prenumeranter på Nordisk Frihet.

Folkets Nyheters redaktion vill rikta ett stort tack till alla er läsare som följt vår nyhetsrapportering genom åren, såväl på nätet som i papperstidningen. Det är vår förhoppning att ni även i framtiden kommer att följa oss och vårt nya tidningsprojekt med lika stort intresse.

Mer information om den nya tidningen kommer att presenteras i Folket Nyheters nätupplaga samt på den virtuella mötesplatsen Nordisk.nu inom en snar framtid. Håll ögonen öppna!

Externa länkar

Folketsmarsch05.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Svensk nationalism