The Transfer Agreement

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

The Transfer Agreement, är en bok av den judiske författaren Edwin Black, publicerad 1984. Boken beskriver samarbetet mellan tyska nationalsocialister och judiska sionister som resulterade i en överenskommelse, Haavara. Syftet med överenskommelsen var att understödja emmigration från Tyskland av judar samt export av varor till Palestina. Resultatet blev export av varor till ett värde av 139.5 miljoner Reichsmark fram till krigsutbrottet 1939. En drivande kraft bakom överenskommelsen var Haim Arlosoroff. Genom överenskommelsen, som låg i linje med Den Slutgiltiga Lösningen, möjliggjordes utflyttning av tusentals judar till Palestina.

Källor