Lilla Saltsjöbadsavtalet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Lilla Saltsjöbadsavtalet är ett avtal som enligt politiskt inkorrekta bloggare, chattar och forum ska ha fattats mellan svenska journalister i syfte att mörklägga de negativa sidorna av mångkulturens effekter på det svenska samhället. Enligt gängse uppfattning ska detta informella avtal ha ingåtts cirka år 1987, eventuellt vid ett möte för journalister vid Västerbroplan i Stockholm 1988 eller 1989. Representanter för den svenska mediakåren avfärdar dock påståendet som en konspirationsteori.

Lilla Saltsjöbadsavtalet

Avtalet, verkligt eller ej, anses vara ett antal riktlinjer för svenska journalister och hur de ska förhålla sig till vid rapportering av invandrare och mångkulturella händelser i samhället:

  • Företrädesvis positivt bedöma och omskriva svenska medborgare av utländsk härkomst, detta särskilt i samband med ungdoms-, idrotts- och konstnärlig verksamhet.
  • Vid evenemang med inslag av skiftande kulturer företrädesvis intervjua och visuellt framhålla medverkande av utländsk härkomst.
  • Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.

Lilla Saltsjöbadsavtalet i praktisk handling

Enligt kritiker av hur den svenska journalistiken i praktiken fungerar så råder det en konsensus mellan dagstidningar, radio och TV-stationer om att, vid brott eller misstanke om brott, undvika publicering av namn eller andra detaljer som kan få mottagaren av informationen att kunna identifiera en förövare när denne är av utländsk härkomst. Samma konsensus ska dock inte gälla då en förövare är en etnisk svensk.

Thomas Gür och Susanna Popova

I programmet "Åsiktsmaskinen" i Axess TV med datum 2007-04-29 skedde följande diskussion mellan journalisterna Thomas Gür och Susanna Popova:

Susanna Popova: Om vi knyter... Thomas, du och jag var båda två på, i slutet av 80-talet, på en konferens för journalister där man på allvar diskuterade om det var dags att ta av locket för rapporteringen om brottsligheten bland invandrare eller om locket skulle ligga på.
Thomas Gür: Mm, mm, mm.
Susanna Popova: Det är ju en annan del...
Thomas Gür: Min uppfattning var väl att på den konferensen var det bara du och jag som ansåg att man ska ta av locket medan alla andra ansåg att det var jättefarligt att... lyfta av det här.
Susanna Popova: Det är mitt minne också.

Rolf Weine Berg

Nationalisten Rolf Weine Berg skrev den 18 maj, 2008 på sin webblogg "Rakryggad" att:

"Själv har jag försökt ta reda på fakta och har varit i kontakt med Janne Josefsson, Susana Popova och Thomas Gür i ämnet. Popova menar att det seminarie hon och Gür deltog i Stockholm 1988 (eller 1989) inte resulterade i Lilla Satsjöbadsavtalet, utan att detta påstående är en blogganka.
Thomas Gür å sin sida säger ungefär samma sak. Han menar att man på mötet diskuterade huruvida medierna borde fortsätta strunta i att rapportera brottslingars etniska bakgrund och om etniska mönster i brottsligheten. Han förnekar bestämt att det upprättades något avtal.
Janne Josefsson är kort i frågan och säger att man avslöjade bluffen med avtalet i Striptease för tio år sedan. Han hävdar att det finns andra förklaringar till varför journalistkåren har agerat som den gjort, vilket han menar är ännu allvarligare.
Spelar det någon roll om Lilla Salstjöbadsavtalet finns eller ej? Så länge medierna agerar till punkt och pricka enligt det påstådda Lilla Saltsjöbadsavtalet har det ingen betydelse om eller när man har kommit överens om ett avtal, enligt mig. Tyst eller uttalad överenskommelse - det är lika fel oavsett. Tills vidare kan mediernas agerande kallas för Lilla Saltsjöbadsavtalet tills de ändrar på sig. Det går inte en dag utan att de följer avtalet i varje stavelse. Avtalet existerar således i någon form."

Se även

Referenser

Istock-newspapers.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordisk massmedia