Apatiska flyktingbarn

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Apatiska flyktingbarn är ett politiskt korrekt begrepp på de barn som sägs lida av uppgivenhetssyndrom. Normalt insjuknar barnen då Migrationsverket har gett avslag för permanent uppehållstillstånd, PUT. Barnen hamnar då i ett tillstånd av likgiltighet varpå sondmatning blir nödvändig. Tillfrisknandet är ofta lika plötsligt som insjuknandet då ett beviljat uppehållstillstånd har en påtagligt positiv medicinsk inverkan. Begreppet apatiska flyktingbarn används i den svenska medierapporteringen i syfte att skapa en acceptans bland befolkningen genom att anspela på känslor istället för rationellt förnuft. Dess terminologiska ursprung kan spåras till Frankfurtskolan. Fenomenet har många likheter med begreppet ensamkommande flyktingbarn.


Apatiska flyktingbarn - en svensk sjukdom

Enligt psykiatriprofessorn Sten Lewander och barnpsykiatrikern Hans Adler är fenomenet med apatiska flyktingbarn unikt för Sverige. Undersökningar i ett antal europeiska länder visade på en ringa eller obefintlig förekomst av liknande fall. Varken i Tyskland, Storbritannien eller Nederländerna förekommer sjukdomen. Av de 8 kända fall som har konstaterats i Norge rör det sig om 7 familjer som har flyttan in från Sverige och av de 4 fall som upptäckts i Finland kommer 3 från Sverige. Österrike uppvisar 5 fall där samtliga har smittats i Tjetjenien. Sjukdomen uppkom cirka år 2000 med enstaka fall för att sedan växa i omfattning till en toppnotering år 2005 då närmare 200 fall av apatiska flyktingbarn var kända. År 2007 hade sjukdomen nästan helt klingat av, med få kända fall.

Fortfarande vårdas tiotals barn för uppgivenhetssyndrom efter att ha fått avslag på asylansökan varje år – enligt statistiken var det 169 fall under åren 2015-16.[1]

Enbart vissa etniska grupper drabbas

Sjukdomen har egenskapen av att vara selektiv då den enbart verkar drabba vissa etniciteter och från vissa ursprungsländer. Praktiskt taget samtliga fall av apatiska flyktingbarn består av romer och uighurer från forna Sovjetunionen eller Jugoslavien. Av fallen från Jugoslavien kommer de flesta från Serbien eller Kosovo.

Kritik mot begreppet Apatiska flyktingbarn

Journalister har en påtaglig beröringsångest vid frågan om de apatiska flyktingbarnen och väljer istället att allt som oftast ett beskriva fenomenet som en verklig sjukdom. Från en enad läkarkår söks olika förklaringar till fenomenet, utan rationella resultat. Man har försökt diagnostisera barnens tillstånd såväl medicinskt som psykologiskt, men utan vidare resultat. Beteendet från läkarkåren beskrivs ofta som veritofobiskt.

Enskilda röster har höjts att det hela skulle vara en iscensatt bluff från barnens föräldrar i syfte att få permanent uppehållstillstånd. Påståendet avfärdas dock som ett uttryck för "främlingsfientlighet". Till sitt stöd har dock tvivlarna framfört det faktum att det är en sjukdom som praktiskt taget bara har drabbat Sverige, enbart hos vissa etniciteter och att tillfrisknandet och således den medicinska kuren mot sjukdomen heter permanent uppehållstillstånd.

Svenska Dagbladet skriver i en artikel publicerad den 24 november 2005 att ryska resebyråer lär ut apatibluff: "”Resebyrån” erbjöd detaljerade instruktioner om hur man får barn att framstå som sjuka och apatiska och även angav vilken typ av medicin som var lämplig att ge dem. [...] I fönstret fanns helt öppen reklam för verksamheten med texten ”Vill du bli medborgare i Sverige"? Resebyrån är verksam i Georgien, Azerbajdzjan, Armenien och Uzbekistan - länder varifrån flera av de kända fallen av apatiska flyktingbarn kommer från.

Thomas Jackson, läkare och psykiater, har gjort en utredning om de apatiska flyktingbarnen. Enligt honom är det uppenbart att epidemin med apatiska avvisningshotande barn inte är annat än just framtvingad simulering, något som kan sätta djupa spår i barnen: "Det är en stor skandal, utan tvekan den största copycatskandal som svenska medier varit inblandade i kanske till och med en av de största i världen i modern tid. Det är mediernas skeva rapportering som skapat fenomenet apatiska flyktingbarn. Det syns ju att barnen kopierar varandras beteende. Alla ligger till synes medvetslösa och tysta. Att tvingas simulera så är fruktansvärt omänskligt, det kan leda till svåra men som håller i sig i månader och år."

Tidningen Filter publicerade 2019 en artikel där två nu vuxna flyktingbarn avslöjade att deras föräldrar tvingat dom att spela apatiska och sjuka i syfte att familjen skulle få uppehållstillstånd.[2]

New-speak.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiskt korrekt nyspråk


Se även

Videogalleri

Källor

Referenser