Vitpixling

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Ett exempel på vitpixling där man även valt att pixla händerna på den misstänkta gärningsmannen. Gärningsmannen beskrivs som "småbarnspappa - och supertalang". Foto från Expressen.se
Ett exempel på vitpixling där man även valt att pixla armarna på den misstänkta gärningsmannen. Gärningsmannen beskrivs som "småbarnspappa - och supertalang". Foto från Expressen.se

Vitpixling är ett massmedialt fenomen och en del ur ledet av politisk korrekthet. Fenomenet bygger framförallt på en massmedial vinkling av gärningsmannens hudfärg och geografiska hemvist, genom att exempelvis en retuschera om en bild på en mörkhyad person till att framställas som vit vid publiceringen av bilden i artikeln.

Grunden till slutsatsen av fenomenet och dess inverkan som massmedial och politisk korrekt verktyg som propaganda är på grund av att man även vid flertalet tillfällen valt att pixla andra delar av kroppen som exempelvis armar, ben, händer och hals - även om den ursprungliga bilden inte innehåller tatueringar eller något annat som kan identifiera gärningsmannen på de angivna kroppsdelarna. Fenomenet skall bland annat ha uppstått i och med vissa invandrargruppers överrepresentation inom vissa brottssammanhang och svenska journalisters beröringsångest att beskriva verkligheten på ett journalistiskt korrekt vis. I samband med att bilderna retuscheras beskrivs ofta gärningsmannen eller huvudpersonen i artikeln som vit, svensk eller i vissa fall, allsvensk fotbollstjärna.

Fenomenets utbredning

Fenomenet är särskilt vanligt i Sverige, där flera fall har rapporterats genom att utländska medier i framför allt grannländerna har valt att publicera ursprungsbilden istället för en digital retuschering av bilden genom pixling, som man har valt att göra i svenska medier.

Kontroverser mot Pressombudsmannens pressetiska regler

Fenomenet strider mot flera punkter om Pressombudsmannens etiska regler för press, television och radio. Nedanstående finns exempel på sådana punkter som fenomenet inom massmedian eventuellt kan strida mot.

Det första exemplet åsyftar till det essentiella vid publicering av bilder och illustrationer inom media.

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Det andra exemplet åsyftar till bildmontage och retuschering av bilder vid publicering och riktlinjer kring det etiska av detta inom media.

12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.

Se även

Istock-newspapers.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordisk massmedia

Källor