Demokratur

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Demokratur är ett begrepp skapat av den franske sociologen Gerard Mermet, och betecknar ett samhälle som till ytan är, det vill säga nominellt, en demokrati, fast som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident / dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).

Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoritet en av människorna i detta samhällstillstånd, själva inte uppfattar att de lever i en demokratur, utan den statligt (eller lobby) understödda propagandan genom etablerad media (dvs. massmedia) skildrar på så sätt en annan bild av verkligheten (av till exempel invandringen, integration, ekonomin, mångkultur eller samhällsutveckling). Media har därför en avsevärd roll i sammanhanget, eftersom media kan forma en befolkning till majoritet i politiska frågor och därför förändra utgångspunkten i de allmänna valen.

Länder som exempelvis kan klassas som demokraturer är bland andra flera västerländska demokratier, till exempel Sverige, Tyskland och Ryssland.

Anledningen till varför man kan klassa Sverige som en demokratur har sin grund i Ipred-lagen, FRA-lagen, Hets mot folkgrupp, etablissemangets politiska korrekthet och även utvecklingen rent generellt inom Europeiska unionen, som i praktiken fungerar som en överstatlig myndighet. Nordstreams sträckning, där en gasledning forslar fossila bränslen från Ryssland via den svensk gränsen ner till Tyskland, är ett exempel där demokratin inskränks efter stark lobbyism, och medverkar till klassificeringen demokratur eftersom korrupta före detta politiker spridit information till ryska politiker om arbetsprocessen efter att ha lämnat sitt politiska ämbete i Sverige.

Ryssland kan klassas som en demokratur eftersom landets presidentur förlängts, flertalet partier består rent praktiskt av stödpartier till ett moderparti, det vill säga Putins parti Enade Ryssland. Landet har även kritiserats av västerländska demokrater, eftersom flera valfusk ansågs pågå under det senaste allmänna valet. Enligt flera medier anser man även att före detta premiärminister Dimitrij Medvedev marionettstyrdes av landets president Vladimir Putin.

Citat

    I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.– Citat av Vilhelm Moberg


    Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.– Om våldsdåden mot Sverigedemokraternas kandidater. Fredrik Reinfeldt, 2010.

Se även

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp