Internflykting

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Internflykting, engelska: Internally Displaced Persons, är ett begrepp som syftar till att beskriva en person som befinner sig på flykt i det egna hemlandet, många gånger på grund av etniska konflikter. Internflyktingar är liksom flyktingar människor som har flytt på grund av en fruktan för sitt liv och hälsa, men som inte lämnar sitt hemland. De åtnjuter inte samma rättigheter som de flyktingar som går under Flyktingkonventionen. 2009 räknade UNHCR med att det fanns 27,1 miljoner internflyktingar i världen.


Omfattar inte alla flyktingar

Begreppet omfattar dock inte svenskar som har flyttat ifrån utsatta områden, även kallade mångkulturflyktingar. I takt med en tilltagande folkutbytespolitik och införandet av mångkultur i Sverige har många tvingats lämna invandrartäta bostadsområden. Enligt Matz Dahlberg vid institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet börjar svenskar fly redan då ett bostadsområde har 5% invandring.[1][2][3] FN:s antal i kategorin Internally Displaced Persons innehåller därmed inte statistik för antalet internflyktingar med europeisk urbefolkning som medvetet eller omedvetet sökt sig en ny tillvaro i etniska enklaver i hemlandet.

Se även

Referenser

Källor