Mångkulturflykting

Från Metapedia
(Omdirigerad från Mångkulturflyktingar)
Hoppa till: navigering, sök

Mångkulturflykting, är en flykting som tvingats bort från ett bostadsområde, kommun, stad eller en stadsdel på grund av införandet av mångkultur. I regel har bostadsområdet blivit ett så kallat utsatt område där urbefolkningen inte längre väljer att bosätta sig.

Effekten påtaglig i alla samhällsklasser och yrkesgrupper

Fenomenet är i stort sett detsamma som engelskans white flight och omfattar befolkning i alla samhällsklasser. På grund av socioekonomiska orsaker råder det dock olika förutsättningar var mångkulturflyktingarna har möjlighet att ta vägen. Den främsta effekten av mångkulturflykten återfinns bland arbetarklass samt politiker, journalister och kulturarbetare som i mycket stor utsträckning valt att bosätta sig i etniska enklaver med lägre andel utomeuropeiska invandrare.

En mångkulturflykting är dock inte alltid medveten om sin status som flykting utan betraktar det som ett normaltillstånd att man instinktivt undviker utsatta områden till förmån för andra områden med hög andel av den egna etniska gruppen. En hög grad av förnekelse är även vanlig, främst bland politiker, journalister och kulturarbetare som inte sällan är positiva till omfattande folkomflyttningar, men som själva har valt att bo på en plats som erbjuder trygghet, långt ifrån de utsatta områdena.

Ett växande problem

Problemet med Sveriges mångkulturflyktingar har vuxit i omfattning under 2000-talet. Alltfler bostadsområden i landet undviks i takt med en accelererande folkutbytespolitik. Problemets omfattning har inte undersökts vetenskapligt då det anses vara politiskt inkorrekt att belysa effekterna av en politik som har förts i samförstånd mellan samtliga partier under flera mandatperioder.

Situationen försvåras av att de politiska företrädare och tjänstemän som tvingat fram situationen själva, ofta omedvetet, är mångkulturflyktingar utan vidare insikt om hur utvecklingen i landet ser ut. En mycket hög grad av förnekelse är även vanlig i gruppen beslutsfattare men även inom journalistkåren. Beslut fattas ofta utifrån ett perspektiv färgat av politiska preferenser av personer som redan har valt ett tryggt bostadsområde med omsorg.

Se även

Externa länkar

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp