Hans Freiherr von Funck

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

General der Panzertruppe Hans Freiherr von Funck, född den 23 december 1891, död den 14 februari 1979, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han var en pansarofficer som var tänkt att leda den tyska Afrikakåren, men han ansåg att öknen var olämplig för krigföring med pansarförband. von Funck ersattes av Erwin Rommel och fick istället befälet över 7. Panzer-Division som sedermera stred på östfronten. I slutet av 1943 blev han kårbefälhavare på östfronten och i Normandie. von Funck förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

Första världskriget

Hans Freiherr von Funck föddes i Aachen och anmälde sig som frivillig efter första världskrigets utbrott 1914. Hösten samma år kom han ut till fronten i ett kavalleriförband och vid årsslutet sårades han. Han återvände till fronten våren 1915, men sårades återigen vintern 1915/1916. När han kom tillbaka till tjänst placerades han i ett reservförband. Efter kriget fortsatte von Funcks militära karriär inom kavalleriet i Reichswehr.

Spanien

I november 1936 utnämndes von Funck till militärattaché i Spanien och gjorde en insats på Francos sida i det spanska inbördeskriget. Den 1 januari 1939 blev han även militärattaché i Portugal.

Efter att fälttåget i Polen avslutats fick von Funck den 15 oktober 1939 befälet över ett pansarregemente i 3. Panzer-Division. Han ledde detta regemente i fälttåget i väst 1940. I november fick han befälet över divisionens pansarbrigad.

Afrika

I början av 1941 anlände von Funck till det italienska överkommandot i Nordafrika där han verkade som OKW:s förbindelseofficer. Det italienska styrkorna i Nordafrika var på defensiven och det planerades ett tyskt ingripande. Han fick befälet över Sperrverband Lybien (den blivande tyska Afrikakåren) som bildades av hans brigadsstab och underställdes bland annat delar från 3. Panzer-Division (inklusive hans forna pansarregemente). Han fick uppdraget att undersöka ökenlandskapet och hitta lämpliga framryckningsvägar för pansarförbanden. Hans rapport var nedslående och han menade på att det inte fanns några insatsmöjligheter för pansarförband i öknen. Som resultat av hans negativa rapport fick han lämna öknen och återvända till Tyskland. Istället utsågs Erwin Rommel till befälhavare för Afrikakåren och von Funck fick ta befälet över Rommels 7. Panzer-Division.

Östfronten och Normandie

von Funck ledde 7. Panzer-Divisionöstfronten under operation Barbarossa och förlänades den 15 juli 1941 med riddarkorset. Under senhösten deltog han och hans division i anfallet mot Moskva, operation Tyfon. Under våren 1942 drogs divisionen tillbaka till Frankrike för vila och återupprustning innan de återvände till östfronten igen. Den 22 augusti 1943 förlänades von Funck med eklöven till sitt riddarkors. Några dagar tidigare hade han lämnat över befälet till sin division och placerats i befälsreserven.

Efter några månader i befälsreserven fick von Funck i slutet av 1943 befälet över XXIII. Armeekorps på östfronten. Detta befäl varade bara några månader innan han istället fick befälet över XXXXVII. Panzerkorps. Denna kår befann sig på södra delen av östfronten men förflyttades senare till Frankrike. Där stred den i Normandie efter de allierades landstigning i juni 1944. I slutet av augusti fick von Funck tillfälligt befälet över 7. Armee sedan Paul Hausser sårats.

von Funck placerades i september i befälsreserven och pensionerades den 28 februari 1945. Vid krigsslutet lämnades han över till Sovjetunionen och levde i krigsfångenskap där fram till oktober 1955.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Mellankrigstiden

  • Medalla de la Campaña de España
  • Medalla Militar Individual de España
  • Spanienkreuz in Gold mit Schwertern
  • Wehrmacht-Dienstauszeichnung IV. bis I. Klasse

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget