Dora-Mittelbau

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Dora-Mittelbaus position markerat med rött på kartan.
Översikt över lägerområdet och det militära komplexet Mittelwerk.
Ambulance #11 -- Memories of a WW II Veteran, sid 110

Dora-Mittelbau, även kallat Mittelbau-Dora, Nordhausen-Dora, var ett koncentrationsläger beläget strax norr om tyska Nordhausen. I anslutning till lägret fanns en anläggning för tillverkning av raketerna V1 och V2. Lägret började byggas i augusti 1943 av fångar som överfördes från Buchenwald. Lägret bestod i själva verket av Dora som var det centrala lägret, samt ett 30-tal satellit-läger, bland annat Ellrich som enligt Abraham Frischer var skyltat som ett förintelseläger. I Nordhausen fanns ett mindre satellit-läger. Till förste kommendant för Dora-Mittelbau utsågs Otto Förschner.


Antalet döda i lägret

International Tracking Service i Bad Arolsen listade i slutet av 1990 antalet avlidna i Dora-Mittelbau till 7467.[1] En rättegång mot de ansvariga i lägret inleddes den 7 augusti 1947 och avslutades den 30 december samma år. Försök gjordes att utmåla Dora-Mittelbau som ett utrotningsläger.[2]

Mittelwerk

Projektet med raketerna V1 och V2 var förlagt till Mittelwerk i berget Kohnstein.[3] Som arbetskraft användes fångar från koncentrationslägret som kom från andra läger i Tredje riket. Benjamin "Benny" Grünfeld var under en tid placerad i Dora-Mittelbau och så var även Paul Rassinier.

I början av april 1945 påbörjade SS tömningen av lägret. Merparten av fångarna sändes till Bergen-Belsen. Amerikanska trupper ryckte in i Dora-Mittelbau den 11 april 1945 och arbetade därefter mycket snabbt för att föra den vid Dora-Mittelbau utvecklade tekniken och kunskapen till USA. De nationalsocialistiska kunskaperna om raketer kom därmed att lägga grunden för den amerikanska rymdforskningen och i förlängningen människans fotavtryck på månen. I juli 1945 tog sovjetiska trupper över administrationen av lägret.

Förutom raketer fanns i Mittelwerk även tillverkning av andra vapen.

Dora-Mittelbau - ett utrotningsläger med gaskammare?

Dora-Mittelbau har inte i samma utsträckning som övriga tyska koncentrationsläger utmålats som ett utrotningsläger. I kölvattnet av andra världskrigets slut och de efterföljande processerna mot Tredje rikets administration var det mer en regel än ett undantag att alla läger var utrustade med olika medel för massmord, oftast i form av gaskammare. Sedan 1960 har industriella gaskammarmassmord förlagts till läger i Polen, där Auschwitz-Birkenau var själva hjärtat av Förintelsen och gaskamrarna var den vedertagna metoden som praktiserades.

De koncentrationsläger som låg på rikstysk mark var fram till Martin Broszats avfärdande den 19 augusti 1960 potentiella förintelseläger, utrustade med gaskammare där människor mördades i stora tal. Det gällde såväl Bergen-Belsen och Dachau som Buchenwald och Flossenbürg. I ett initialt skede associerades även Dora-Mittelbau med föreställningen om avsiktliga massmord och termer som "extermination center" eller "murder factory".

Den 24 september 1945 rapporterade tidningen The Courier-Mail om en förestående rättegång, den första av fem, om "mördarfabriken Hadamar", där de efterföljande skulle handla om Dachau, Buchenwald och Nordhausen, där det sistnämnda ofta förknippas med just Dora-Mittelbau:

"The first of five concentration camp trials will open in the American occupation zone on October 10, when seven German guards from the Hadamar murder factory will face a military court at Wiesbaden. The Dachau, Nordhausen, and Buchenwald cases will follow, and the trial of men responsible for the Gardelegen massacre where 1300 political prisoners were burned to death in a barn."[4]

I sin bok Mittelbau-Dora: American and German Representations of a Nazi Concentration Camp redogör författaren Bruno Arich-Gerz på sidan 86 för ett vittnesmål om hur gas kommer genom falska duschmunstycken:

"It´s not water that comes out of the spigots," he explains, "[i]t´s gas. They kill Jews who aren´t strong enough to work".[5]

Författaren Authur W. Wolde, Sr. berättar om sina minnen under andra världskriget i boken Ambulance #11 -- Memories of a WW II Veteran. Wolde skriver om ett rykte han hörde, att tyskarna hade tillverkat lampskärmar av tatueringar som skurits från kroppar, tills han med egna ögon såg en homicidal gaskammare i koncentrationslägret Nordhausen:

"We walked along by the side of the buildings, and through an open door in one of them, we saw a gas chamber where the Nazis herded them in like cattle and killed a roomful at a time."[6]

I protokollen från Nürnbergrättegångarna står det att tusentals mördades i projektet med att bygga raketerna: "Literally thousands of inmates were murdered on this project."[7] Ur protokollet Nazi Conspiracy and Aggression Volume IV Document No. 2171-PS står att läsa hur människor oförmögna att arbeta fördes till Lublin (Majdanek) eller Bergen-Belsen för att mördas med gas eller injektioner: "The most important centers of production were the outside headquarters "Dora" near Nordhausen/Harz, and "Laura" near Saalfeld/Thuringia. In the workshops Nos. 4-7 of the tremendous Gustloff Works separate parts for the V-weapons were also manufactured. At the "Dora" and "Laura" plants underground, bomb safe factories were constructed without any regard for the waste of manpower or the living requirements of the prisoners as regards, air, sleep or nourishment. One transport after another of unfortunates went to these outside headquarters from Buchenwald-Never to return. The number of the victims of death soon reached record heights and was increased by the victims of explosions and plant accidents. Those who became unfit for work were sent to such isolated camps as Lublin and Bergen-Belsen, where they were for the greater part liquidated by gas poisoning or injections."[8]

Enligt en undersökning utförd av en kommitté från Congress of the United States i april 1945 fastställde enligt protokollen från Nürnbergrättegångarna förhållandena i tre koncentrationsläger: Buchenwald, Nordhausen och Dachau. Samtliga tre läger var utrustade med gaskammare: "Although different in size, they all carried into effect the same pattern of death by hard labor, starvation, hanging, strangulation. disease, brutality, gas chambers, gallows, and filthy and unsanitary conditions, which meant inevitable death eventually to every imprisoned person."[9]

Allierade bombningar

Dora-Mittelbau var flera gånger föremål för intensiva bombningar från de allierade. Mittelwerk var kärnan i framställningen av raketer och därmed ett intressant militärt mål för de allierades bombattacker. Nordhausen och dess omgivningar, vilket inbegrep koncentrationslägret, drabbades därför av flera attacker med svåra skador för den tyska militären civilbefolkning och de internerade i lägret.

Bildgalleri

Referenser

Källor

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen